Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficeStaffBuitenlandverblijf

Buitenlandverblijf

Per 1-7-2015 kunnen buitenlandse dienstreizen  via het bedrijf ATP Business Travel BV (ATP) worden aangevraagd.

Bij de RUG en de Faculteit Letteren is het mogelijk om voor het werk (doceren, onderzoek, scholing) in het buitenland te verblijven. Om de verschillende mogelijkheden aan te bieden, wordt hier onderscheid gemaakt naar het type functie (aanstelling) waarvoor deze mobiliteit geldt.

Er is een onderverdeling gemaakt naar de functies docent, onderzoeker, PhD-kandidaat en OBP. Daarnaast is er (waar mogelijk) een onderverdeling gemaakt naar verblijf binnen en buiten de EU omdat daarvoor verschillende soorten financiële ondersteuning mogelijk is.

Aanmelding

Voor alle reizen geldt dat u tijdig een aanvraag buitenlandverblijf moet doen en dat er ook binnen 2 maanden (60 dagen) na afloop van de reis een declaratie ingediend moet worden. Het niet tijdig indienen van een aanvraag betekent dat u niet verzekerd via de RUG-reisverzekering bent tijdens uw buitenlandverblijf en dat daaruit voortkomende kosten niet op de RUG/FdL verhaald kunnen worden.

Nadere informatie over het aanvraag- en declaratieformulier en de reisverzekering vindt u in de menu-opties Reisaanvraag/declaratie en  Reisverzekering.

Laatst gewijzigd:07 mei 2018 12:54
printView this page in: English