Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficePlacements via Mobility Office Faculty of ArtsStappenplan MA stage

Stap 5: Afronding van de masterstage

1) Evaluatie door de stagegever. Vraag je stagegever al bij het begin van je stage of hij of zij na afloop een beoordelingsverslag over jou en je stage wil schrijven. Is dit niet mogelijk, vraag dan je stagebegeleider op de werkplek het stage-evaluatieformulier voor stagegevers in te vullen. Lever dit (of een kopie) met je stageverslag in bij je docent.

2) Stageverslag en beoordeling. Je docent beoordeelt je stage op basis van het door jou te schrijven stageverslag (richtlijnen via het tabblad Career in de Student Portal). Daarin weegt de tussenevaluatie en het oordeel van de begeleider bij de stagegever mee. Bespreek je verslag op de stageplaats en lever het uiterlijk 2 weken na afronding van je stage bij de docent in. De docent zal zijn oordeel kenbaar maken in een eindgesprek. Na becijfering levert de stage je het in het stagecontract overeengekomen aantal ECTS. Upload het verslag binnen 3 weken na afloop van je stage in de stagerepository van het Mobility Office.

3) Evaluatieformulier voor studenten.  Je evalueert je stage met behulp van een online evaluatiefomulier, waarvoor je de link per e-mail van het Mobility Office ontvangt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobility Office Faculteit der Letteren, Balie dagelijks open van 13.00-16.00 uur.
stages.let@rug.nl - tel. 050-3632623 - Harmoniegebouw, Balie BSZ/Mobility Office - rug.nl/let/mobilityoffice

Career Services Faculteit der Letteren, Spreekuur op afspraak maandag 12.30-14.00 uur, dinsdag 14.30-16.00 uur en vrijdag 10.00-11.30 uur. e.e.haag@rug.nl - tel. 050-3635844/4842 - Harmoniegebouw, kamer 1315.108 - rug.nl/let/careerservices

Laatst gewijzigd:29 juni 2017 12:39
printOok beschikbaar in het: English