Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficePlacements via Mobility Office Faculty of ArtsStappenplan MA stage

Stap 4: Tijdens de stage

1) Logboek. Door middel van het stageverslag legt de student aan het eind van de stage verantwoording af aan zowel de stagegever als de stagedocent. Het stageverslag is een weerslag van de stageopdracht, met een kritische beschouwing van het eigen functioneren. Door een logboek bij te houden over de tijdens de stage uitgevoerde taken en daarbij gemaakte inhoudelijke keuzes en hun onderbouwing, kun je al tijdens de stage met het verslag beginnen.

2) Tussenevaluatie. Zoals afgesproken in het stagecontract, zal de stage een tussentijdse evaluatie kennen. Deze is als het goed is al in je stageplan gepland. Het kan zijn dat de docent halverwege een bezoek brengt aan de stageplek en jullie met de stagebegeleider het verloop van de stage doornemen. Maar in veel gevallen vindt de tussenevaluatie telefonisch of via e-mail plaats. Houd zelf goed in de gaten wanneer het tijd voor een tussenevaluatie is, en neem eventueel het initiatief. Docenten realiseren zich niet altijd dat je al halverwege je stage bent. Naar aanleiding van het resultaat van de tussenevaluatie kan de opdracht of planning van de stage worden bijgesteld. Mocht dit invloed hebben op de stageperiode, vraag dan eerst goedkeuring aan je docent en meld de wijziging bij het Mobility Office (stages.let@rug.nl).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobility Office Faculteit der Letteren, Balie dagelijks open van 13.00-16.00 uur.
stages.let@rug.nl - tel. 050-3632623 - Harmoniegebouw, Balie BSZ/Mobility Office - rug.nl/let/mobilityoffice

Career Services Faculteit der Letteren, Spreekuur op afspraak maandag 12.30-14.00 uur, dinsdag 14.30-16.00 uur en vrijdag 10.00-11.30 uur. e.e.haag@rug.nl - tel. 050-3635844/4842 - Harmoniegebouw, kamer 1315.108 - rug.nl/let/careerservices

Laatst gewijzigd:29 juni 2017 12:46
printOok beschikbaar in het: English