Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficePlacements via Mobility Office Faculty of ArtsStappenplan BA Stage

Stap 3: Goedkeuring en begeleiding van de bachelorstage

LET OP: De bachelorstage houdt op te bestaan per 1 september 2018. In de Career Minor bestaat vanaf 2018-19 de mogelijkheid een stage op te nemen als invulling van de individuele opdracht in blok 2 (tussen 12 november 2018 en 26 januari 2019).

1) Stageplan. De stage kan pas doorgang vinden nadat je begeleidend docent je stageplan heeft goedgekeurd. Hierin beschrijf je de inhoud van je stage, de begeleiding en de planning. De stageopdracht formuleer je na overleg met de begeleider van de stagegevende organisatie. Het stageplanformulier kun je ook vinden via het tabblad Career (Organisatie Bachelorstage in de Student Portal). Geef een kopie van het goedgekeurde stageplan aan je stagegever. Let op: de opleiding IBIO heeft een eigen stageplan-formulier dat je vindt op de Nestorcourse over stages IRIO.

2) Stagecontract. De afspraken uit het stageplan worden bevestigd door ondertekening van het stagecontract. Wanneer je stage definitief vul je het stagecontract digitaal in en print je het in tweevoud uit. De Faculteit heeft een standaardcontract dat in het Nederlands of in het Engels kan worden gedownload. Het stagecontract moet in tweevoud met originele handtekeningen worden ingeleverd bij het Mobility Office (stages.let@rug.nl). Het hoofd Mobility Office tekent het laatst en zorgt voor de registratie en verspreiding ervan. Sommige stagegevers maken gebruik van een eigen contract, dat als bijlage bij het contract van de faculteit kan worden gevoegd. Let op: de opleiding IBIO heeft eigen stagecontracten.

3) Stagebegeleiding. De stage is een studieonderdeel en dus een leerproces. Om dit de benadrukken heeft de stagiair(e) niet alleen binnen de faculteit, maar ook op de stageplek een deskundige begeleider nodig. Deze externe begeleider is voor de student een belangrijke raadgever. Deze zal dan ook (op de achtergrond) aanwezig moeten zijn of in de buurt van de student moeten werken om hem regelmatig van feedback te voorzien. Het is om die reden van belang dat de stagegevende begeleider affiniteit en kennis heeft in (het niveau van) de opdracht. Informeer de externe begeleider vooraf over de procedure van beoordeling. Hij of zij evalueert je stage met een eigen formulier. De docent beoordeelt de stage met een cijfer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobility Office Faculteit der Letteren, Balie dagelijks open van 13.00-16.00 uur.
stages.let@rug.nl - tel. 050-3632623 - Harmoniegebouw, Balie BSZ/Mobililty Office - rug.nl/let/mobilityoffice

Career Services Faculteit der Letteren, Spreekuur op afspraak maandag 12.30-14.00 uur, dinsdag 14.30-16.00 uur en vrijdag 10.00-11.30 uur. e.e.haag@rug.nl - tel. 050-3635844/4842 - Harmoniegebouw, kamer 1315.108 - rug.nl/let/careerservices

Laatst gewijzigd:14 juni 2018 16:24
printOok beschikbaar in het: English