Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Doelstellingen

1. Professionalisering van vrouwen

Het verhogen van kennis en vaardigheden van vrouwen met betrekking tot hun rechten als werknemer (werkomstandigheden, verlofregelingen, et cetera), hun carrièreplanning, het verwerven van onderzoeksgelden, contacten met landelijke en internationale netwerken, enz.

2. Bestuurlijk overleg over de positie van vrouwen

LVN is een gesprekspartner voor het Faculteitsbestuur over evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in commissies, besturen en hogere management- en obp-functies.

3. Het creëren van mogelijkheden tot betere samenwerking tussen vrouwen

Daarbij gaat het vooral om samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en bestuur. Het LVN kan vrouwen attenderen op onderzoeksprojecten en zelfs voordragen voor benoemingen in sollicitatiecommissies en dergelijke.

 

Laatst gewijzigd:19 september 2012 03:25