Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenInnovatieve didactiek

Blackboard voor toetsen

Wat is het?

Met de 'Tests, Survey's and Pools'-module van Blackboard kunt u toetsen of enquêtes maken, afnemen en beheren.

Docenten gebruiken toetsen (in Nestor: ‘Tests’) om de kennis van studenten te toetsen en de voortgang van studenten te meten. Aan elke toets wordt een cijfer gekoppeld in het Grade Center van Nestor. Enquêtes (in Nestor: ‘Surveys’) worden gebruikt om informatie van studenten te verzamelen. Enquêtes zijn gelijk aan een toets, maar kennen geen punten en cijfers. Een Question Pool is een verzameling van vragen, of “item bank”.

U maakt toetsen en enquêtes en stelt deze vervolgens beschikbaar in een cursusgebied. Wanneer u een toets of een enquête toevoegt aan een inhoudsgebied, wordt deze "geïmplementeerd".
In het Grade Center kunt u de gemaakte toetsen bekijken, beoordelen en van feedback voorzien.

Wat kun je ermee in het onderwijs?

Het gebruik van de toetsmodule is bedoeld voor oefentoetsen of 'huiswerkopdrachten'. Ook voor digitale tentamens kan Blackboard gebruikt worden, maar alleen als dat tentamen in een beveiligde omgeving wordt aangeboden.

De toetsmodule heeft 17 verschillende vraagtypen. De meeste daarvan kan Nestor automatisch nakijken. Voor enkele vraagtypen ('open vragen') is beoordeling door de docent noodzakelijk. Voor het maken van een 'survey' (enquête) is het vraagtype 'likert scale' aanwezig. Klik hier voor een overzicht van de mogelijke vraagtypes in Blackboard.

Door met vragenpools te werken kan de docent de vragen groeperen op onderwerp. Vanuit een vragenpool kan een toets eenvoudig worden samengesteld. Het is mogelijk een toets samen te stellen, waarbij iedere student een eigen, random uit een vragenpool getrokken, vragenset krijgt.

Een vragenpool kan worden gedeeld met anderen door deze te exporteren.

De toetsmodule van Blackboard heeft verder mogelijkheden voor het uitvoeren van een itemanalyse.

Meer informatie

Hoe werkt het?

Het maken van een (proef)toets rechtstreeks in Blackboard is veel werk. Vooral heel veel klikken. Het maken van een (proef)toets in Blackboard met behulp van het programma Respondus is eenvoudiger. Minder klikken, preview mogelijkheid, knip-en-plak (vanuit bijv. Word) werkt veel beter. Ook in Respondus is het mogelijk vragen te uploaden vanuit een bestand. Dat kan een Word-bestand zijn. Ook hier moet het bestand een bepaalde struktuur hebben. Het invoegen van multimedia (afbeeldingen, audio, video) is tamelijk eenvoudig. Verder kunnen alle instellingen via Respondus beheerd worden. Respondus maakt uitwisseling met bijv. andere onderwijsinstellingen eenvoudiger.

Door met vragenpools te werken kan de docent de vragen groeperen op onderwerp. Vanuit een vragenpool kan een toets eenvoudig worden samengesteld. Het is mogelijk een toets samen te stellen, waarbij iedere student een eigen, random uit een vragenpool getrokken, vragenset krijgt.

Voordat u begint

Er zijn enkele punten die docenten in overweging moeten nemen wanneer ze een toets of enquête gaan maken:

  • Zijn er speciale instructies nodig voor deze toets?
  • Hoeveel vragen?
  • Welk type vragen ga ik stellen?
  • Welke puntenwaarde moet ik aan de vragen koppelen?
  • Zijn deelpunten acceptabel voor sommige of alle vragen?
  • Zijn sommige vragen extra moeilijk, en kunnen de studenten voor die vragen extra punten krijgen?

Toetsen en enquêtes maken

U kunt toetsen en enquêtes maken door zelf nieuwe vragen te bedenken, gebruik te maken van de verschillende ingebouwde vraagtypen, vragen uit bestaande toetsen en pools te gebruiken, vragen te uploaden of door pools te importeren.

Toetsen en enquêtes implementeren

Als u een toets of enquête hebt gemaakt, moet u het onderdeel implementeren. Dit doet u door het onderdeel toe te voegen aan een inhoudsgebied en vervolgens beschikbaar te stellen aan studenten.

Beoordeling van toetsen

Het beoordelen van toetsen in Blackboard gaat automatisch, behalve voor open vragen. Deze moeten handmatig worden beoordeeld. Het Grade Center bevat een aantal opties voor het beoordelen van toetsen:

  • Multiple attempts: Via de pagina Instellingen voor het maken van toetsen kunnen docenten de instellingen voor een toets aanpassen. Het eindcijfer voor een beoordeling kan bestaan uit het cijfer voor de eerste poging, de laatste poging of een gemiddelde van alle pogingen.
  • Met Clear attempt(s) kunnen docenten een cijfer wissen uit het Grade Center wissen. Dit kunt u afzonderlijk doen per poging, maar ook voor alle pogingen tegelijk. Als er bijvoorbeeld sprake is van een technische storing, kan de docent alle pogingen voor de beoordeling verwijderen die op die datum zijn uitgevoerd.
  • Met de optie Manually Override kan de docent een cijfer invoeren om een bestaand cijfer in het Grade Center te vervangen. In het geval van bijzondere omstandigheden tijdens het examen kan de docent de optie bijvoorbeeld gebruiken om het cijfer van de student te verhogen of te verlagen. Deze score wordt gebruikt om het cijfer te berekenen.

Itemanalyse

Itemanalyse biedt statistieken voor de algehele prestaties in toetsen en voor individuele toetsvragen. U kunt zo snel zien welke vragen mogelijk geen goed beeld geven van de prestaties van studenten. Gebruik deze informatie om vragen voortaan beter te formuleren of om het aantal punten voor pogingen aan te passen.

U kunt itemanalyses uitvoeren voor gepubliceerde toetsen met verzonden pogingen, maar niet voor enquêtes. Eerder uitgevoerde itemanalyses zijn beschikbaar onder het kopje Beschikbare analyse. U kunt ook een gepubliceerde toets selecteren in de vervolgkeuzelijst en vervolgens op Uitvoeren klikken om een nieuw rapport te genereren. De koppeling van het nieuwe rapport wordt weergegeven onder de koptekst Beschikbare analyse of in de statusbevestiging boven aan de pagina.

De beste resultaten krijgt u door itemanalyses uit te voeren voor toetsen met enkelvoudige pogingen nadat alle pogingen zijn ingeleverd en alle handmatige vragen zijn beoordeeld. Interpreteer de gegevens van de itemanalyse zorgvuldig en houd rekening met het feit dat de statistieken worden beïnvloed door het aantal toetspogingen, het type studenten dat de toets maakt en toevalsfouten.

Direct aan de slag

De toetsmodule is standaard beschikbaar binnen Blackboard. U vindt de module onder de 'Course Tools'.

Meer informatie:

Tests, surveys and pools (Blackboard Help)Laatst gewijzigd:16 februari 2017 17:10
printView this page in: English