Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenBureau StudentzakenIntekenen

Intekenen mastervakken

De intekenperiode in ProgRESSWWW voor mastervakken loopt van 19 november 2018 t/m 3 februari 2019

- Je kunt je voor maximaal 30 ECTS aanmelden per semester (voor de uitzonderlijke gevallen dat je toch meer dan 30 ECTS wil volgen, dien je contact op te nemen met je studieadviseur)

- Het intekenen voor werkgroepen (indien van toepassing) verloopt via Nestor

- Voor een aantal onderdelen (o.a. MA onderdelen CIW, kernvakken en onderzoekscolleges Geschiedenis en IBIO, Taalvaardigheidsvakken) verloopt de intekening op alternatieve wijze en in een afwijkende periode: check Progress, Ocasys en de Studentportal voor informatie omtrent de intekening van deze vakken

- Voor de meeste vakken geldt het principe vol=vol. Als een verplicht vak vol is, dien je contact op te nemen met het secretariaat waar het vak onder valt

- Het is alleen toegestaan om Mastervakken te volgen als je per 1 februari 2019 ingeschreven staat voor een Masteropleiding.

Let op: er is geen aparte tentamenintekening. Wij gaan er van uit dat je bij deelname aan het vak ook deelneemt aan de toetsing. Afmelden voor een vak kan tot en met de 2e collegeweek.

NB: wanneer je een vak niet volledig gaat volgen, maar alleen een tentamen of ander onderdeel moet herkansen, schrijf je dan ook in voor het vak in ProgressWWW. Dit kan alleen als dit in overleg met de docent/studieadviseur is afgesproken. Je hoeft je dan niet in te schrijven voor een werkgroep!

Laatst gewijzigd:13 november 2018 16:32
printView this page in: English