Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenBureau StudentzakenAfstuderen: wat moet je regelen?

Afstuderen Faculteit der Letteren

Wat moet je regelen?

1. Afstudeerproces opstarten ProgRESS
2. Alle resultaten behaald
3. Scriptie uploaden
4. Uitschrijven
5. Diploma wordt aangemaakt
6. Geslaagdverklaring
FAQ

1. Afstudeerproces opstarten ProgRESS

1.1 Stel je vakkenlijst samen in ProgRESS
Ga in ProgRESS naar Intekenen > Letteren > Diploma aanvraag> Afstudeerprocedure.
Volg de handleiding voor het opstarten van je afstudeerproces.

1.2 Na het samenstellen van je vakkenlijst dien je het formulier Aanvraag goedkeuring vakkenpakket in.
Ter informatie: goed gekeurde vakkenpakketen zijn één jaar geldig.

Let op!
Je dient eerst een goedkeuring voor de vrije ruimte (BA) aan te vragen, alvorens je vakkenpakket kan worden goedgekeurd. Dit dien je te doen via de examencommissie van jouw opleiding.

2. Alle resultaten op vakkenlijst behaald

Gefeliciteerd! Je hebt alle goedgekeurde onderdelen van het (bachelor of master) programma van je opleiding met positief resultaat afgerond. Daarmee heb je het afsluitend examen behaald. Je afstudeerdatum is de datum van je laatst behaalde studieonderdeel, mits je op de juiste wijze ingeschreven staat. Je afstudeerdatum is na minimaal 2 weken te zien als opmerking bij stap 9 wanneer je geslaagd bent verklaard.

Alleen in het geval dat je na het laatst behaalde onderdeel goedkeuring voor je vakkenpakket hebt verkregen, wordt een andere datum door de Examencommissie vastgesteld. Neem in dat geval contact op met bsz.let@rug.nl.

Mocht het zo zijn dat je vakkenpakket nog dient te worden gewijzigd, je nog wacht op een cijferwijziging of een andere reden hebt om nog niet geslaagd verklaard te worden, dan dien je dit binnen twee weken na dit bericht gemotiveerd kenbaar te maken via bsz.let@rug.nl.

Na deze twee weken is je afstudeerdatum definitief vastgesteld. Ben je het hier onverhoopt niet mee eens? Dan kun je binnen 6 weken na het verstrijken van deze termijn beroep indienen bij het CBE via het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS): www.rug.nl/clrs.

Wil je geen twee weken wachten totdat je geslaagddatum is vastgesteld? Vul dan het formulier Aanvraag Diploma in.

3 . Scriptie-uploaden
De scriptie dien je digitaal (als PDF) voor het archief van je opleiding in te leveren. Dit gaat via het aanlever loket van Bureau Studentzaken.

4. Uitschrijven

Link uitschrijven en restitutie van het collegegeld): http://www.rug.nl/education/nederlandse-studenten/uitschrijven/

Studenten dienen zelf het verzoek tot beëindiging van de inschrijving te doen via Studielink. Je hebt daarbij twee keuzemogelijkheden:

1. Uitschrijven op grond van afstuderen
Schrijf je je uit op basis van afstuderen, dan is je uitschrijfdatum de eerste van de maand volgend op je afstudeerdatum. Het administratieve proces rondom je diploma-aanvraag neemt soms extra tijd in beslag, waardoor je uitschrijfdatum eerder kan zijn dan de datum waarop je je verzoek tot uitschrijving indient. Houd hier rekening mee door op tijd (op basis van je afstudeerdatum) je eventuele studiefinanciering en studentenreisproduct stop te zetten bij DUO.

2. Uitschrijven ‘wegens redelijk verzoek’
Dien je een verzoek tot uitschrijving in op grond van een andere reden dan afstuderen (in Studielink wordt hiervoor de term ‘redelijk verzoek’ gebruikt), dan wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de maand volgend op de datum waarop je het verzoek indient.

Link DUO: https://www.duo.nl/particulier/

5. Diploma wordt aangemaakt
Zodra je geslaagddatum is vastgesteld wordt je diploma aangemaakt. Bij stap 1 in het afstudeerproces in ProgRESS heb je aangegeven hoe je het diploma wilt ontvangen (afhalen, uitreiken of opsturen). Indien de uitreikingsdatum bekend is ontvang je een uitnodigingsbrief. Kies je ervoor om je diploma af te halen of op te sturen? Dan ontvang je een afhaalbericht per e-mail.

6. Geslaagdverklaring

Heb je een bewijs nodig waarin staat dat je het programma van je Bachelor of Master hebt voltooid?
Vraag dan een geslaagdverklaring aan. Dit kan alleen als stap 4 en stap 10 afgerond zijn in ProgRESS. Het maken van een geslaagdverklaring neemt een aantal dagen in beslag. Je ontvangt
een e-mailbericht zodra de verklaring voor je klaar ligt.
Let op: wordt het document, na dit bericht, niet binnen vijf werkdagen opgehaald, dan zullen wij het document vernietigen.

FAQ
Hoe lang neemt de procedure in beslag?
De diploma procedure neemt ongeveer 4 tot 6 weken in beslag. In tijden van drukte kan dit langer duren.

Diploma uitreiking
Het secretariaat van je opleiding maakt de planning voor de uitreiking. Je kunt contact opnemen met het secretariaat van je opleiding als je vragen hebt over de datum / tijd / locatie. Je ontvangt van Bureau Studentzaken een schriftelijke uitnodiging. De uitnodiging wordt verstuurd naar het adres dat bekend is in Studielink.

Hoe kan ik mijn diploma laten opsturen?
Zodra je een afhaalbericht hebt ontvangen kun je BSZ een mail sturen waarin je aangeeft dat je het diploma graag per post wilt ontvangen.
BSZ stuurt je een e-mail waarin de risico's worden beschreven, zodra je een akkoord geeft, ontvang je het diploma aangetekend per post.

Iemand machtigen
Je kunt iemand machtigen om je diploma op te halen. Deze persoon dient de volgende documenten mee te nemen:
- een door jouw ondertekende machtiging
- een kopie van jouw ID/Paspoort
- een eigen ID/Paspoort

Wordt mijn aanvraag na het invullen vanzelf in behandeling genomen?
Nee, zolang Stap 1 “Student biedt vakkenlijst ter goedkeuring aan” niet is afgerond en het fomulier “Aanvraag goedkeuring vakkenpakket” niet is ingevuld, wordt je aanvraag niet verwerkt.

Waar vind ik de vakcode van een vak?
In Ocasys: http://www.rug.nl/ocasys/let

Is het voldoende als ik alle vakken in één categorie plaats?
Nee, voor de overzichtelijkheid en om vertraging bij de beoordeling te voorkomen moeten de vakken in de juiste categorieën worden geplaatst.

Laatst gewijzigd:07 augustus 2018 10:10
printView this page in: English