Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenBureau StudentzakenAfspraak studieadviseur

Educatieve Master

Wie is de studieadviseur bij de opleiding Educatieve Master (Frans, Duits, Engels en Spaans)
Neem contact op met het secretariaat Europese Talen en regiostudies via seccet@rug.nl

Waarvoor kun je terecht bij de studieadviseur van Educatieve Master (Frans, Duits, Engels en Spaans)?
Voor persoonlijke begeleiding en -advisering kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten voor alle zaken die met de studie te maken hebben. De studieadviseur kan zo nodig doorverwijzen naar andere instanties.

Voor vragen over de onderstaande onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseur:

  • studievertraging
  • studievoortgang
  • studieplanning
  • studiekeuze en overstappen van of naar een andere studie
  • speciale voorzieningen en functiebeperking
  • afwijkende tentamenregelingen
  • toelating op grond van een buitenlands diploma
  • voorlichting
  • persoonlijke omstandigheden

Voor vragen of opmerkingen over andere onderwerpen kun je terecht op Vraag en Antwoord.

Laatst gewijzigd:29 maart 2018 15:20