Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFacultaire adviesorganen

Samenstelling AOO

Adviesorgaan voor het Onderzoek (AOO)

Portefeuillehouder Onderzoek in het Faculteitsbestuur en tevens voorzitter van de AOO is mw.prof.dr. G.C. Wakker, vice-decaan. Als secretaris treedt op de beleidsmedewerker Onderzoek, mw.drs. A.K.M. Disler.

Directeuren onderzoekinstituten

Voorzitters adviesraden

Laatst gewijzigd:25 april 2018 13:24
printOok beschikbaar in het: English