Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesFaculteitsraad

FR-vergadering 17-2-2012

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2.

Verslag van de overlegvergadering gehouden op 9 december 2011 (Vaststelling)

bijlagen:

  • concept-verslag (FR-12-I-2.1)
  • notitie van het Presidium (o.v. FR-12-I-2.2)
3.

Mededelingen

- schriftelijke mededelingen

  • besluitenlijsten 22-11-2011 t/m 31-1-2012 (FR-12-I-3.1)
  • brief L12.00082 inzake onderwijsvisitatie (FR-12-I-3.2)
  • brochure Wat elke docent moet weten over … (FR-12-I-3.3)
  • brochure Wat elke student moet weten over … (FR-12-I-3.4)

- mondelinge mededelingen

4. Wijzigingsvoorstellen onderwijsprogramma’s (Vaststelling)

bijlagen:

5.

Organisatiestructuur AB’s en OC’s (bespreking)

bijlagen:

  • brief L12.00103 inzake organisatiestructuur (FR-12-I-5.1)
6.

Docent-promovendi (bespreking)

bijlagen:

7.

Programma Europese talen en culturen: s.v.z.

8.

Ma-labels: s.v.z.

9.

Duurzame Geesteswetenschappen: s.v.z.

10. Bezuinigingen: s.v.z.

11.

Onderzoekbijeenkomst 27-1-2012: verslag
12.

Video-colleges (o.v.) (bespreking)

bijlagen:

  • notitie Alpha
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
15. Sluiting

Concept-verslag

Vastgesteld verslag

Bijlage bij vastgesteld verslag

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 10:18