Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesExamencommissiesNieuwe stijlExamencommissie Kunsten, Cultuur en Archeologie

Examencommissie Kunsten, Cultuur en Archeologie

Samenstelling:

Mailadres:

eckca@rug.nl

R&R 2016-2017

Verzoeken aan de Examencommissie Kunsten, Cultuur en Archeologie (KCA)

De Examencommissie beoordeelt verzoeken waarin een student wil afwijken van de eisen van een BA- of MA-programma. Op deze site vind je webformulieren waarmee je een verzoek aan de Examencommissie kunt doen. Voor de volgende zaken is toestemming van de Examencommissie nodig: vrije ruimte; vrijstelling; wijziging BA- of MA-programma; minor(onderdelen) vervangen; buitenlandse studiepunten; extra kans; toelating tot 3e jaar zonder propedeuse.

Let op! De Examencommissie geeft geen advies of informatie. Bijvoorbeeld over inschrijving voor vakken, toelating tot een opleiding, de indeling van vakken op de cijferlijst bij de bulaanvraag of wat voor minormogelijkheden er zijn. Daarvoor kun je terecht bij de studieadviseur.

Let op! Indien je geen ontvangstbevestiging krijgt na het indienen van uw verzoek/formulier, dan is het indienen van het formulier niet goed gegaan.

De Examencommissie vergadert over het algemeen eens in de 4 weken.

Vrije ruimte

Elke student moet alle onderdelen die hij/zij opneemt in zijn/haar vrije ruimte van 30 ECTS voorleggen aan de Examencommissie. Voorwaarden: WO vakken op alle niveaus mogen, HBO-vakken mogen mits post-propedeutisch, vakken van binnen en buiten de Faculteit Letteren, gespreid over maximaal 3 wetenschapsgebieden, maximaal 20 punten op universitair propedeuseniveau.

Let op! Je vraagt je vrije ruimte-vakken pas aan als je je complete lijst van 30 ECTS hebt bepaald; dus niet aparte aanvragen voor individuele vakken.

Vrije ruimte vraag je aan met dit webformulier.

Vrijstelling

In sommige gevallen kun je vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken in je programma. Bijvoorbeeld als je tijdens een eerdere studie aan een universiteit of HBO een vak met vergelijkbare inhoud hebt gehaald, of op basis van werkervaring over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. Je moet bewijzen bijvoegen van elders behaalde onderdelen d.m.v. een gewaarmerkte cijferlijst.

Vrijstelling vraag je aan met dit webformulier.

Wijziging BA of MA-programma

In bepaalde gevallen mag je wijzigingen aanbrengen in je BA- of MA-programma, door verplichte of keuzeonderdelen te vervangen door andere vakken. Bijvoorbeeld als je in het buitenland een inhoudelijk vergelijkbaar vak hebt gedaan. Overleg eerst met je studieadviseur.

Wijziging van je programma vraag je aan met dit webformulier.

Minor (onderdelen) vervangen

Voor de opleidingsgebonden minoren heb je geen toestemming nodig en hoef je geen formulier in te zenden. In twee gevallen vraag je toestemming aan de Examencommissie:

1) Als je een onderdeel in een vast minorprogramma wilt wijzigen. Bijvoorbeeld omdat je een andere vreemde taal wilt volgen dan in het standaardpakket is opgenomen.

2) Als je een individuele minor wilt samenstellen. Bijvoorbeeld een pakket aan vakken van een andere faculteit. Dit pakket moet samenhang vertonen en moet passen binnen je majorprogramma. Motiveer je vervangende minorkeuze. Overleg eerst met je studieadviseur.

Minorwijzigingen vraag je aan met dit webformulier.

Buitenlandse studiepunten

Als je tijdens je bachelor in het buitenland hebt gestudeerd, dan moet je toestemming vragen om de studiepunten die je in het buitenland hebt behaald, te laten opnemen op je cijferlijst en de buitenlandse cijfers te laten converteren naar het Nederlandse systeem.

Opname van buitenlandvakken vraag je aan met dit webformulier.

Extra hertentamen

Wanneer je alle onderdelen van het Bachelor-examen hebt afgerond, met uitzondering van één studieonderdeel (5 of 10 ects), kun je de Examencommissie verzoeken om een extra toetskans van dat onderdeel. Deze mogelijkheid geldt alleen voor vakken, niet voor BA-scripties. Eventuele toekenning is een gunst: Het Onderwijs- en Examenreglement 2016-2017 (OER) geeft aan dat studenten tweemaal per studiejaar in de gelegenheid zijn om een tentamen van een bepaald onderdeel af te leggen (artikel 7.2.1).

Een extra hertentamen vraag je aan met dit webformulier.

Overige verzoeken

Voor alle overige verzoeken gebruik je dit webformulier.

Studieadviseurs

Arts, Culture & Media/ Kunst, Cultuur en Media
 • Judie Bogers (Student Adviser)
  Email: studyadvice.ac@rug.nl
 • Kristin McGee (Study Adviser International Students)
  Email: k.a.mcgee@rug.nl

Archeologie

 • Marloes Bergmans (studieadviseur)
  Email: studieadviesarcheologie@rug.nl

Kunstgeschiedenis

 • Judie Bogers (Studieadviseur)
  Email: studyadvice.ac@rug.nl

Kunst- en Cultuurwetenschappen

 • Judie Bogers (Studieadviseur Kunstgeschiedenis / Landschapsgeschiedenis)
  Email: studyadvice.ac@rug.nl
 • Lucia van Heteren (studieadviseur Arts, Culture and Media)
  Email: l.d.m.e.van.heteren@rug.nl
Laatst gewijzigd:08 juni 2017 15:14
printOok beschikbaar in het: English