Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesExamencommissiesNieuwe stijl

Examencommissie Geschiedenis, Oudheid en Mediastudies

Samenstelling

Contact

excie.gmg@rug.nl

Regels en Richtlijnen

Regels en Richlijnen Examencommissie GMG 2017-2018

Verzoeken

 • De Examencommissie geeft geen advies of informatie, daarvoor kun je terecht bij de studieadviseur.
 • Verzoeken dienen uiterlijk één week van tevoren te worden ingediend om op de eerstvolgende vergadering behandeld te kunnen worden. De vergaderdata voor studiejaar 2017-2018 zijn:
  • woensdag 27 september 2017
  • woensdag 18 oktober 2017
  • woensdag 15 november 2017
  • woensdag 13 december 2017
  • woensdag 17 januari 2018
  • woensdag 14 februari 2018
  • woensdag 14 maart 2018
  • woensdag 11 april 2018
  • woensdag 16 mei 2018
  • woensdag 13 juni 2018
  • woensdag 11 juli 2018

Verzoek tot deelname aan studieonderdeel

Webformulier: verzoek tot deelname aan studieonderdeel

Vervanging

Webformulier: verzoek tot vervanging

Minorwijziging

Webformulier: verzoek tot wijziging minor

Vrijstelling

Webformulier: verzoek tot vrijstelling

Extra tentamenkans

Webformulier: verzoek tot extra tentamenkans

Verzoek

Webformulier: verzoek

 • Als je verzoek een ander onderwerp heeft dan de bovengenoemde opties.

Laatst gewijzigd:24 mei 2018 12:22
printOok beschikbaar in het: English