Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissiesExamencommissiesNieuwe stijl

Examencommissie Geschiedenis, Oudheid en Mediastudies

Samenstelling

Contact

excie.gmg@rug.nl

Regels en Richtlijnen

Regels en Richlijnen Examencommissie GMG 2017-2018

Verzoeken

  • De Examencommissie geeft geen advies of informatie, daarvoor kun je terecht bij de studieadviseur.
  • Verzoeken dienen uiterlijk één week van tevoren te worden ingediend om op de eerstvolgende vergadering behandeld te kunnen worden. De vergaderdata voor studiejaar 2018-2019 zijn:
    • woensdag 26 september 2018
    • verdere vergaderingen nader te bepalen

Verzoek tot deelname aan studieonderdeel

Webformulier: verzoek tot deelname aan studieonderdeel

Vervanging

Webformulier: verzoek tot vervanging

Minorwijziging

Webformulier: verzoek tot wijziging minor

Vrijstelling

Webformulier: verzoek tot vrijstelling

Extra tentamenkans

Webformulier: verzoek tot extra tentamenkans

Verzoek

Webformulier: verzoek

  • Als je verzoek een ander onderwerp heeft dan de bovengenoemde opties.

Laatst gewijzigd:20 augustus 2018 16:09
printView this page in: English