Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Gezondheid in een gebouwde omgeving: Rijksuniversiteit Groningen opent nieuw expertisecentrum

03 juli 2017

Leefomstandigheden hebben een enorme invloed op de volksgezondheid. Luchtkwaliteit en -vervuiling, huisvesting, het binnenklimaat van kantoorgebouwen, vervoer, een deel van onze levensomstandigheden wordt letterlijk ontworpen door de mens. Architectuur en stedenbouw hebben altijd een grote rol gespeeld bij het bevorderen van de volksgezondheid. Daarom opent de Rijksuniversiteit Groningen op initiatief van prof. dr. Cor Wagenaar, voorzitter van de vakgroep Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis en bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid, het nieuwe Expertisecentrum Architectuur, Stedenbouw en Gezondheid.

Green city of the future
Faculteitoverschrijdend onderzoek

Vandaag de dag heeft gezondheidsbevordering ook betrekking op strategieën om steden te herontwerpen, onze afhankelijkheid van de auto te verminderen, voet- en fietspaden te verbeteren, slimme vervoersconcepten te introduceren en eenvoudige toegang tot een groene omgeving en gezond eten te verzorgen. Er worden nieuwe zorg- en behandelfaciliteiten ontwikkeld die resulteren in een nieuwe medische omgeving. Door het brede scala aan onderwerpen zal het expertisecentrum, dat is gehuisvest bij de Faculteit der Letteren, nauwe banden onderhouden met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Waar onderzoek en ontwerp elkaar ontmoeten

Het centrum werkt op het punt waar twee domeinen elkaar kruisen. Het (her-)ontwerpen van steden en gebouwen is het werk van architecten en stedenbouwkundigen. Op basis van onderzoek naar de omgeving en de specifieke doelstellingen van een ontwerp laten zij zien wat de mogelijkheden zijn. Hierna onderwerpen historici en theoretici dit werk aan een kritische blik. Volksgezondheid gaat uit van een fundamenteel ander vocabulaire, dat veel meer kwantitatief van aard is en is geïnspireerd door de geneeskunde. Zowel het architectonische als het geneeskundige aspect is onmisbaar bij de bevordering van de volksgezondheid. Daarom zijn experts vanuit verschillende faculteiten betrokken:

Prof. dr. Menno Reijneveld (UMCG)
Prof. dr. Gert de Roo (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Prof. dr. Ina Horlings (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Prof. dr. Cor Wagenaar (Hoofd expertisecentrum, Faculteit der Letteren)

Het werkveld onderzoekscentrum

Het Expertisecentrum houdt zich bezig met architectuur, stedenbouw en gezondheid op elk niveau, van het interieur van ziekenhuizen tot complete steden. Op stadsniveau maakt het centrum gebruik van het concept van de ‘gezonde stad’ om zowel bestaande stadswijken als nieuwe ontwikkel- of renovatieprojecten te analyseren. Hierbij wordt gekeken naar aspecten als de afhankelijkheid van de auto, beloopbaarheid, fietsbaarheid, toegang tot sociale plekken, positieve afleiding, groen, maar ook het ontwerp van straten, pleinen en de openbare ruimtes in naoorlogse wooncomplexen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Cor Wagenaar: c.wagenaar@rug.nl

Laatst gewijzigd:29 november 2017 15:27
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 01 februari 2018

  Kuipers en Nobbe winnen Science Slam

  Promovenda Nadine Kuipers en dichter Richard Nobbe (student Filosofie) hebben met hun gedicht Science Slam 2018 van Studium Generale Groningen gewonnen. Het gedicht gaat over het onderzoek van Kuipers, die bij Engelse taal- en letterkunde middeleeuwse...

 • 24 januari 2018

  Onvoldoende gekwalificeerd personeel leidt tot schending mensenrechten bij mijnbouw

  Grote infrastructuurprojecten, zoals mijnbouw of de aanleg van havens en spoorwegen, worden gekenmerkt door een groot risico op het schenden van mensenrechten. Lidewij van der Ploeg verbleef twee keer vijf maanden in Mozambique en onderzocht van binnenuit...

 • 22 januari 2018

  Spatial Sciences joins research into Green Passenger Transport in Rural Areas

  Researchers from the Faculty of Spatial Sciences in Groningen and a consortium of 12 other partners from across Europe are working on a project on green transport in rural areas. The G-PaTRA – Green Passenger Transport in Rural Areas – project, which...