Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of ArtsOrganizationNewsNews Faculty of Arts

NWO Veni-subsidie voor archeoloog

15 juli 2016

Archeoloog Rocco Palermo krijgt van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls voor zijn onderzoek getiteld Beyond the Rivers of Babylon: Rural Landscape and Settlements in Hellenistic Mesopotamia. Palermo is één van de tien RUG-en UMCG-onderzoekers die dit jaar deze subsidie ontvangen. Veni-subsidies zijn bestemd voor jonge, pas gepromoveerde wetenschappers met een opvallend en origineel talent voor vernieuwend onderzoek.

Veni-onderzoekers krijgen in totaal maximaal 250.000 euro over een periode van drie jaar. De Vernieuwingsimpuls kent drie subsidievormen: naast de Veni-subsidies worden jaarlijks ook Vidi-subsidies (voor ervaren postdocs) en Vici-subsidies (voor senior-onderzoekers) verstrekt. Voor deze Veni-ronde dienden 1056 onderzoekers bij NWO een aanvraag in, waarvan 158 zijn gehonoreerd.

Over het onderzoek


Alexander de Grote creëerde de eerste globale wereld en zijn opvolgers regeerden over verschillende moderne naties van Europa tot Azië. In dit project onderzoekt Palermo de impact van de imperiale macht van de Seleuciden op het rurale landschap van Mesopotamië met de analyse van nieuw verzameld bewijs uit meerdere archeologische projecten in Iraaks Koerdistan.  

Meer informatie

Persbericht RUG: Tien Veni-subsidies voor RUG en UMCG
Persbericht NWO:NWO investeert 39,5 miljoen euro in jonge, talentvolle onderzoekers
Bron: NWO.nl

Laatst gewijzigd:15 juli 2016 14:16

Meer nieuws