Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Twee Gratama-subsidies voor het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA)

17 juni 2016

Het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), verbonden aan de Faculteit der Letteren, heeft twee Gratama-subsidies ontvangen voor:

 • Het project Context in grotten – grotten in context van drs. Wieke de Neef. Zij gaat een experimenteel onderzoek doen naar het gebruik van geofysische technieken voor het vaststellen van prehistorische resten in grotten. Het is innovatief omdat het er specifiek op is gericht om een snelle, non-destructieve methode te vinden om grotcontexten uit de Bronstijd te detecteren, en uniek omdat het een vergelijkende studie betreft van vijf nabijgelegen grotten;
 • En voor de aanvraag: Va n Giffen 2.0: een voorstel voor een nieuwe atlas van de Nederlandse hunebedden van prof.dr Daan Raemaekers. In dit project zal door middel van fotogrammetrische opnamen van de Drentse hunebedden een 3D-opname van alle Nederlandse hunebedden worden gemaakt. Door een vergelijking met de inmetingen van de Drentse hunebedden in 1918 door dr A.E. van Giffen kan voor het eerst vastgesteld worden hoezeer de hunebedden de afgelopen eeuw zijn veranderd.

De Gratama Stichting, opgericht en gevestigd te Harlingen, biedt in samenwerking met de Stichting Groninger Universiteitsfonds de mogelijkheid wetenschappelijke projecten van kleine omvang, opgezet en uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, financieel te ondersteunen.

De faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld een subsidie aan te vragen bij de Gratama Stichting. Het maximum van een toegekende subsidie bedraagt € 25.000,--.

Meer informatie: W.de.neef@rug.nl en D.C.M.Raemaekers@rug.nl

Laatst gewijzigd:17 juni 2016 14:21

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Nieuw tijdschrift: Virtus

  Virtus is een onafhankelijk, multidisciplinair en meertalig peer-reviewed tijdschrift met artikelen over alle aspecten van de geschiedenis van de adel. Het is zojuist toegevoegd aan de tijdschriftenlijst van University of Groningen Press.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.