Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Prof. dr. Hubertus Büschel hoogleraar Eigentijdse geschiedenis

08 september 2015
Prof. dr. Hubertus Büschel
Prof. dr. Hubertus Büschel

Hubertus Büschel is per 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar Eigentijdse geschiedenis aan de Faculteit der Letteren. Büschel (1969) heeft een sterk onderzoekdossier op het thema ontwikkelingshulp en psychiatrie in historisch perspectief, maar heeft zich daarnaast veel breder geprofileerd, zowel op het terrein van onderzoek als juist ook binnen het onderwijs. Zo geeft hij onderwijs over onder meer internationale politiek, cultuurstudies, Afrika en global history. Büschel was hiervoor werkzaam als Junior Professor for Cultural History aan Justus Liebig.

De leerstoel Eigentijdse Geschiedenis omvat de geschiedenis vanaf 1945 tot heden. Zij beschouwt het recente verleden vanuit het hedendaagse perspectief, met specifieke aandacht voor de theoretische en epistemologische problemen die verbonden zijn aan het bestuderen van het recente verleden. Vanaf het einde van de twintigste eeuw ligt het accent is het accent o.a. op wereldgeschiedenis en transnationale en globaliseringprocessen en de problematiek die daar uit voorkomt. Daarnaast is er binnen het vakgebied een toenemende belangstelling te zien voor de rol die (nieuwe) media in politiek en samenleving spelen. Ook de recente ontwikkelingen op het gebied van de beschikbaarheid van digitale bronnen is van belang.

Laatst gewijzigd:08 september 2015 16:54
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...