Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Farah Karimi opent academisch jaar Faculteit der Letteren

23 juli 2015
Farah Karimi
Farah Karimi

Op dinsdag 1 september a.s. zal Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib het academisch jaar 2015-2016 van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen openen met het uitspreken van de Letterenlezing. De lezing van Farah Karimi, die alumnus is van de opleiding Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties, zal de titel dragen ‘Post 2015: En route to a new future? From Millennium Development Goals (MDGs) to Sustainable Development Goals (SDGs)’ .

Zijn de Millenniumdoelen gehaald?

Begin van deze eeuw formuleerden wereldleiders de Millennium Development Goals, een achttal doelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die 2015 behaald zouden moeten zijn. Tot die concrete targets behoorden onder meer: het halveren van extreme armoede, basisonderwijs voor iedereen, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en het sterk terugdringen van moeder- en kindsterfte. In september zullen de wereldleiders weer bij elkaar komen in New York om nieuwe afspraken te maken voor de volgende 15 jaar. De ambities zijn hoog. Er zijn dit keer 17 doelen geformuleerd, de zogeheten Sustainable Development Goals (SDGs). Duurzame ontwikkeling voor iedereen wereldwijd is het uitgangspunt. De ambitie is in een universele agenda verschillende mondiale vraagstukken zoals armoede, ongelijkheid, conflicten en klimaatverandering te adresseren. Farah Karimi zal in haar lezing de volgende vragen centraal stellen: wat was in 2000 beloofd (MDGs), wat is er bereikt, wat leren we van de aanpak van MDGs en wat is er nodig om van SDGs een succes te maken? Hierbij zal zij in het bijzonder aandacht besteden aan de rol van Nederland.

Farah Karimi

Farah Karimi (1960) groeide op in Teheran. Zij studeerde Industrieel Ontwerp aan de Technische Universiteit van Isfahan, maar staakte haar studie in 1980 om zich aan te sluiten bij een verzetsbeweging tegen het strenge islamitische bewind. Via Irak vluchtte zij naar Duitsland, waar zij politiek asiel kreeg en werkte daarna enige jaren in Parijs voor de Iraanse verzetsbeweging waar zij later mee definitief mee brak. Zij studeerde Wiskunde en Informatica in Kiel en vestigde zich in 1989 met haar gezin in Nederland. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde zij Beleid en Bestuur van Internationale Organisaties, het latere Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties. Zij kreeg de Nederlandse nationaliteit en raakte maatschappelijk en politiek actief. In 1998 werd ze gekozen tot 2e Kamerlid voor Groen Links. De rode draad in haar Kamerwerk vormden mensenrechten en het internationaal recht in het Nederlandse buitenlandse beleid. Karimi reisde voor haar politieke werk naar vele conflictgebieden. Toen zij in 2005 Iran wilde verlaten na een bezoek aan onder andere mensenrechtenactivisten, werd zij aangehouden op het vliegveld van Teheran, wat leidde tot een formeel protest van de Nederlandse regering richting de Iraanse ambassade. Ze schreef onder meer de boeken Het geheim van het vuur (over haar ervaringen in het Iraans verzet en in de Nederlandse politiek (2005)) en Slagveld Afghanistan (2006). Begin 2007 ging Karimi voor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties werken, als Senior Consultant van UNDP Afghanistan. Eind 2007 werd zij benoemd tot algemeen directeur van Oxfam Novib, de Nederlandse tak van de internationale niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Oxfam International. Oxfam Novib heeft als missie: een rechtvaardige samenleving zonder armoede. Naast haar werk is Farah Karimi maatschappelijk actief bij verschillende organisaties, onder meer als lid van de Raad van Toezicht van de VPRO en van het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Zij spreekt Farsi, Nederlands, Engels, Turks en Duits.

Over de Letterenlezing

Al meer dan 25 jaar opent de Faculteit der Letteren haar academische jaar met de Letterenlezing. In de Letterenlezing geeft een bekende Nederlander zijn of haar mening over het belang van de Letteren (talen, kunst, literatuur, media, (kunst)geschiedenis, archeologie en communicatie) voor de maatschappij. Eerdere sprekers waren o.a. Wim Pijbes, Sophie in ’t Veld, Anna Enquist, Femke Halsema, Hans Goedkoop, Ronald Giphart, Jan Blokker en Elsbeth Etty.

Datum en tijdstip

De Letterenlezing wordt gehouden in het Engels en is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Tijd: dinsdag 1 september 2015 om 16.00 uur
Locatie: Aula, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Meer informatie

Anneke Kok, afdeling Communicatie, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen. Tel. 050-3635909, email: a.kok@rug.nl , www.rug.nl/let/letterenlezing2015

Aansluitend vindt er een borrel plaats in de Spiegelzaal

Laatst gewijzigd:25 augustus 2015 10:28
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...

 • 07 februari 2019

  Gerrit Krolprijs voor beste Nederlandstalige essay

  De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2019 405 jaar. Om dit te vieren roept het Talencentrum, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de Gerrit Krolprijs in het leven.