Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Letteren opleidingen van de RUG landelijk als hoogste beoordeeld

10 november 2014

Uit de WO-monitor, een landelijke enquête onder afgestudeerde masterstudenten, blijkt dat Letteren studies van de RUG met gemiddeld een 7,6 hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Bovendien worden Letteren opleidingen hiermee na die van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen als beste beoordeeld van alle RUG-faculteiten.

Studeren of stage lopen in het buitenland doen Letteren studenten van de RUG veel vaker dan andere Letteren studenten. Dat heeft welllicht tot gevolg dat voormalig Letteren studenten van de RUG vaker in het buitenland wonen dan oud-Letteren studenten die elders een opleiding hebben gevolgd. Ook zijn na de studie meer studenten van onze Letteren faculteit woonachtig in het buitenland, dan oud-studenten van andere faculteiten van de RUG.

Daarnaast zoeken afgestudeerde Letteren studenten van de RUG gemiddeld drie maanden naar werk en hebben zij vaker een betaalde baan dan oud-Letteren studenten van universiteiten elders in Nederland.

De WO-monitor wordt jaarlijks afgenomen onder oud-studenten om de onderwijskwaliteit en studenttevredenheid te kunnen onderzoeken.

Laatst gewijzigd:11 november 2014 17:21
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...