Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyNews

42 jaar in dienst van de RUG: professor Harder neemt afscheid

14 september 2017

Vandaag gaf prof. dr. Annette Harder, hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde, haar laatste college. Dat deed ze op de Groningen Hellenistic Workshop on Hellenistic Poetry die deze week plaatsvond. Professor Harder stopt deze week na ruim 40 jaar bij de Faculteit der Letteren.

Anette Harder
Anette Harder

Annette Harder

Harder studeerde Klassieke Talen aan de RUG, haalde haar doctoraal in 1978 (cum laude) en promoveerde in 1985 op haar proefschrift: Euripides' Kresphontes and Archelaos (tevens cum laude). Sinds 1991 is Harder hoogleraar Griekse Taal- en Letterkunde bij de Afdeling Grieks en Latijn van de RUG. Professor Harder bekleedde diverse bestuurs- en redactionele functies. Zo was ze voorzitter van de landelijke onderzoeksschool OIKOS, lid van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen van NWO en director of studies van de Researchmaster Classical, Medieval and Renaissance Studies. Sinds 2005 is zij lid van de KNAW, waar zij zitting heeft gehad in verschillende commissies.

Hellenistische poëzie

Tijdens haar loopbaan specialiseerde Harder zich met name op Hellenistische poëzie, Callimachus, Griekse tragedie en mythografische papyri. In 2012 verscheen haar editie met commentaar van Callimachus’ Aetia bij de Oxford University Press. Ze gaf colleges over poëzie en literatuurgeschiedenis en leidde samen met haar collega prof. dr. Nauta een leesgroep voor gevorderde studenten. Dat gebeurde veelal bij professor Harder of professor Nauta thuis. Ook haar bijvak Pandora was altijd zeer populair onder studenten.

Workshop on Hellenistic Poetry

Harder sloot vandaag met haar afscheidscollege de Groningen Workshop on Hellenistic Poetry af. Op het congres spraken een aantal vooraanstaande hoogleraren, waaronder Damien Nelis (Geneve) en Richard Hunter (Cambridge). De tweejaarlijkse workshop aan de RUG bestaat al meer 25 jaar en heeft een internationale naam op het gebied van Hellenistische poëzie.

In totaal werkte Annette Harder meer dan 40 jaar voor onze universiteit. We bedanken haar heel hartelijk voor al haar werk voor de afdeling GLTC, de Faculteit der Letteren en onze universiteit.

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 14:40

Meer nieuws