Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of Arts

IMAKA lezing door Margje de Jong: Brandganzenonderzoek op Spitsbergen

11 januari 2018

De brandganzenpopulatie die overwintert op de Solway Firth, een groot estuarium tussen Engeland en Schotland, en broedt op Spitsbergen is een voorbeeld van één van de meest succesvolle beschermingsmaatregelen van deze tijd. In de afgelopen jaren is de populatie sterk toegenomen van 300 tot meer dan 30 000 individuen. Een dergelijke groei van de populatie brengt mogelijk veranderingen op individueel niveau met zich mee.

In deze lezing neemt Margje de Jong, promovendus bij het Arctisch centrum (Rijksuniversiteit Groningen), u mee gedurende het broedseizoen van de brandganzen op broedeilandjes in Kongsfjorden, Spitsbergen. We beginnen bij de trek vanaf Schotland via Noorwegen naar Spitsbergen. Hierbij is de timing van de trek van de ganzen ten opzichte van de datum van het smelten van de sneeuw op Spitsbergen erg van belang. Eenmaal aangekomen moeten de ganzen een nestplek veroveren en deze verdedigen tegen indringers en predatoren. In de Kongsfjorden broedpopulatie is jarenlang data verzameld van individuele verschillen in nest verdedigingsgedrag van de brandganzen. Een aspect waarin nesten van de brandganzen op Spitsbergen verschillen zijn de aantallen vlooien in het nest. Nesten met veel vlooien hebben een lager broedsucces dan nesten met weinig vlooien. Dit ligt mogelijk aan veranderingen in het broedgedrag van de ganzen. Na het uitkomen van de eieren zwemmen de meeste ganzenparen met hun kuikens de vaak lange tocht naar het vasteland op zoek naar geschikt foerageergebied. Hier moeten de families een afweging maken qua veiligheid en aanwezigheid van voedsel (de poolvos ligt op de loer!). Ook komen ze hier vervuilde gebieden tegen, door de aanwezigheid van een verlaten koolmijngebied, met mogelijke consequenties voor de opgroeiende kuikens.

Brandganzen
Brandganzen
Laatst gewijzigd:09 januari 2019 11:41

Meer nieuws