Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Arts

Promotie F. Martinez Luna: Een ondraaglijk juk. Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand (1566-1609).

Wanneer:ma 05-12-2016
Waar:Aula, Academiegebouw

De heer Martinez Luna hoopt op 5 december 2016 te promoveren op het proefschrift Een ondraaglijk juk. Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand (1566-1609). Als promotor treedt op prof.dr. B.A.M. Ramakers. De promotie begint om 12.45 uur.

Proefschriften worden ook digitaal bewaard bij de Universiteitsbibliotheek. U kunt deze vinden op de website van de RUG, via: https://www.rug.nl/research/portal/publications/search.html