Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

Geschiedenissymposium voor scholieren

Wanneer:wo 13-01-2016 13:00 - 16:45
Waar:Academiegebouw


Op woensdag 13 januari 2016 staat de tweede editie van het Geschiedenissymposium gepland. Tijdens dit evenement kunnen scholieren kennis maken met Geschiedenis studeren aan de RUG, maar ook met de programma's Europese Talen en Culturen, Filosofie/Wijsbegeerte, IRIO en Archeologie.

Docenten van deze opleidingen verzorgen op deze dag colleges die een kijkje in de keuken geven, met een inhoudelijke insteek. Hoe kijkt een onderzoeker van de opleiding Internationale Betrekkingen naar de Koude Oorlog? Welke kijk hebben historici aan de RUG op de Verlichting? Het symposium is een mooie gelegenheid om enerzijds je kennis over de vier historische contexten en tijdvakken verder uit te diepen, anderzijds te ervaren hoe het zou zijn om hier te studeren. Je kunt deze activiteit dus ook opvatten als een vorm van proefstuderen, of doen ter oriëntatie op je vervolgstudie.

Programma

Ontvangst in de hal van het Academiegebouw (Broerstraat 5).

13.00 Inloop met koffie en thee in de Bruinszaal in het Academiegebouw

13.15-13.45 Opening: dr. Hans Peeters (archeologie): Een betekenisvol theater: hoe de belevingswereld van prehistorische jager-verzamelaars verder reikte dan een knorrende maag.

14.00-14.45  Workshopronde 1
a. dr. S. Couperus (ETC): de moeizame emancipatie van de arbeider (sociale kwestie)
b. dr. C. Six (Gs): The Cold War in Asia. Christian missionaries in British Malaya.
c. R. Verwaal (Gs), PhD: Bodily fluids en Boerhaave (Verlichting in Nederland)
d. dr. C. Horstmeier (IO/IB): Het buitenbeentje van de Koude Oorlog. De DDR in de internationale organisatie.
e. dr. Konstantin Mierau (ETC): Tachtigjarige Oorlog vanuit Spaans perspectief
f. dr. Dorien Daling (GS): Humanitair en/of utilitaristisch? Hervormingen op het gebied van kinderarbeid en armenzorg in Engeland rond 1830.
g. dr. Leonieke Vermeer (GS): De Grote Oorlog
h. Steve Milder PhD. (ETC): From Prague to Paris, Berlin to Berkeley: The Uprisings of 1968

15.15 -16.00 Workshopronde 2

16.15 Sluitingslezing: Prof. dr. ir. Theo Spek (kunstgeschiedenis): Van kasteel tot luchtwachttoren: militaire landschappen door de eeuwen heen.

16.45 Einde

Workshops sluiten aan bij de contexten Republiek, Verlichting, Duitsland, Koude Oorlog en kenmerkende aspecten uit tijdvak 8 en 9.