Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der Letteren

De Nieuwe Koude Oorlog? Debat over de actuele verhoudingen tussen de EU en Rusland

Wanneer:do 11-09-2014 20:00 - 21:30
Waar:Remonstrantse Kerk Coehoornsingel 14, Groningen

Op 17 juli stortte de vlucht MH17 (Malaysia Airlines) op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur neer in Oekraïne. Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang, evenals de identificatie van de slachtoffers. Deze ramp heeft tot direct gevolg gehad dat de door het conflict in Oekraïne reeds gespannen verhoudingen tussen Europa en Rusland nog sterker op scherp zijn komen te staan. Er zijn grote woorden gebruikt. Woorden zijn ook omgezet in daden, onder meer door economische sancties af te kondigen aan weerszijden. De huidige crisis roept grote vragen op over de verhoudingen tussen Rusland en het Westen, daarom staat in dit debat de vraag centraal: In hoeverre is sprake van een structurele verslechtering van de verhoudingen tussen Europa en Rusland? Of is dit slechts een kwestie van powerplay en een tijdelijke verslechtering van de relaties en wegen de economische belangen uiteindelijk toch zwaarder dan de principiële keuzes? In dit debat willen we ingaan op dit complexe vraagstuk door vanuit meerdere disciplines het onderwerp te belichten.

Sprekers

Jaap de Wilde, Hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheidsstudies (RUG)

Hans van Koningsbrugge, Directeur Nederland - Rusland Centrum

Nienke de Deugd, Oekraïne-kenner / Internationale Betrekkingen (RUG)

Jan Marinus Wiersma, Verbonden aan Instituut Clingendael

Gespreksleider Jacques Wallage, Honoraire leerstoel Transities in het Openbaar Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen Sustainable Society

Vrij toegankelijk voor alle publiek

Borrel na afloop.