Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies News archive News in 2012

Eredoctoraat Tutu in de media

Mediaberichten over de toekenning van het eredoctoraat aan Desmond Tutu door de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap:

Dagblad van het Noorden

NOS Nieuws

Trouw

OOG-TV

Friesch Dagblad

Stentor

Algemeen Dagblad

Overzicht onderscheidingen en eredoctoraten van Desmond Tutu (Wikipedia)

Laatst gewijzigd:10 december 2020 13:02