Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchiefNieuws in 2012

Michael Green wint Hugenotenbeurs 2011

Hugenoten

De Hugenotenbeurs 2011 is toegekend aan Michaël Green, M.A. voor zijn onderzoek naar de rol van hugenootse onderwijzers in de Vroegmoderne Tijd. De beurs wordt uitgegeven door de Franse Hugenotenkerk van Londen, op advies van het Instituut voor Historisch onderzoek aan de Universiteit van Londen, aan een student wiens scriptie of proefschrift gerelateerd is aan de hugenoten.

Michaël Green werkt sinds september 2008 aan zijn proefschrift onder begeleiding van Prof. Dr. Mirjam de Baar (F aculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen). Het onderzoek is gebaseerd op het voorbeeld van de hugenoot Jean Rou (1638-1711), advocaat bij het Parlement de Paris, intellectueel en onderwijzer. In 1676 werd hij beschuldigd van het publiceren van onwaarheden over de Rooms-Katholieke Kerk en gevangengezet in de Bastille, daarna koos hij ervoor Frankrijk te verlaten. Eerst ging hij naar Engeland als privéleraar van de zoon van de graaf van Sunderland. Een jaar later, na een korte terugkeer in zijn moederland, vertrok hij voor de tweede keer, nu naar Den Haag, alwaar hij was uitgenodigd om lessen te geven aan de zonen van Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk, de latere gouverneur van Suriname. In 1698 werd Rou benoemd als vertaler van de Staten-Generaal der Verenigde Provinciën.

Naast een vergelijkende analyse van opvoedkundige theorieën en praktijken van Jean Rou en zijn positie als homme des lettres, spitst het onderzoek zich toe op de manier waarop hij zijn loopbaan vorm en richting gaf in Frankrijk en daarbuiten, door te netwerken en deel te nemen aan verschillende intellectuele activiteiten. Het belang van dit onderzoek zit hem in de populariteit van de hugenoten als privéleraren van adellijke families in de Nederlandse Republiek en in Engeland. Tot nu toe is er weinig diepgravend onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen voor hun aanstelling en hun ideeën over opvoeding. De rijke schriftelijke erfenis die Jean Rou heeft achtergelaten in de vorm van boeken, memoires, brieven en essays, maken hem tot een fascinerend voorbeeld.

Laatst gewijzigd:01 november 2012 17:28
printView this page in: English