Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Research at the Faculty of Science and Engineering

Organisatie van het onderzoek

Het grootste gedeelte van het onderzoek is ingebed in twaalf onderzoeksinstituten (zie onder). Onderzoeksgroepen en onderzoekers participeren tevens in landelijke inter- en monodisciplinaire onderzoeksscholen.

Onderzoekthema's

Onderzoeksgroep  

Binnen de faculteit bestaan onderzoeksinstuten die meestal weer verder zijn opgedeeld in zogenaamde basiseenheden. Een basiseenheid is een onderzoeksgroep met aan het hoofd een hoogleraar. U kunt een onderzoeksgroep vinden via het onderzoeksinstituut (zie onder) of via de indeling in discipline.

Onderzoeksinstituten

Centra

(Landelijke) Onderzoeksscholen

printView this page in: English