Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering

Toekenning ECHO subsidie aan Wouter Roos

19 december 2018

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan Wouter Roos een ECHO-projectsubsidie van 274.000 euro toegekend om het zelf-assemblage proces van bepaalde virussen te onderzoeken. Met ECHO-subsidies wil NWO aan excellente chemische onderzoekers de kans bieden om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst.

Prof. dr. Wouter Roos
Prof. dr. Wouter Roos

Wouter Roos, Moleculaire Biofysica groep aan het Zernike Institute for Advanced Materials, zal de subsidie gebruiken om het zelf-assemblage proces van een bepaald type virussen te bestuderen. Virussen worden gezien als een van de meest ingenieuze voorbeelden hoe complexe natuur- en scheikunde kan leiden tot schitterende symmetrische eiwitdeeltjes. Door gebruik te maken van geavanceerde tastmicroscopietechnieken gaan de onderzoekers bestuderen hoe die regelmatig gestructureerde eiwitballetjes nu eigenlijk zo efficiënt gevormd worden. De resultaten van dit fundamentele onderzoeksproject zullen nieuwe inzichten in dit proces bieden en kunnen eventueel ook worden toegepast voor virusbestrijding en in de nanogeneeskunde.

Deze ECHO-subsidie ronde was een speciale ronde. Na meer dan 15 jaar komt er een einde aan het TOP- en ECHO-financieringsinstrument. Gelukkig heeft NWO nieuwe financieringsinstrumenten ontwikkeld om ook in de toekomst excellent onderzoek te blijven financieren. In deze laatste ronde werden in totaal 13 ECHO-subsidies toegekend.

Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kunt u krijgen door Wouter Roos rechtstreeks te contacteren.

NWO persbericht

Laatst gewijzigd:21 december 2018 15:25

Meer nieuws