Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and Engineering

NNV-Diversiteitsprijs 2018 voor de Faculty of Science and Engineering

22 januari 2019

De eerste editie van de NNV-Diversiteitsprijs is gewonnen door de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. De NNV heeft de prijs in het leven geroepen voor de natuurkunde-instelling die het succesvolst is in het in de praktijk brengen van een open diversiteitsbeleid. De prijs vormt een eerbetoon en biedt een inspirerend voorbeeld voor andere instituten en/of afdelingen. Decaan Jasper Knoester nam de prijs in ontvangst uit handen van Diederik Jekel.

De prijsuitreiking vond 21 januari 2019 plaats tijdens de NWO-dinervergadering van werkgroepleiders, voorafgaand aan Physics@Veldhoven, de NWO-natuurkundeconferentie voor onderzoekers. De faculteit ontving een plaquette en het recht om het logo van de NNV-Diversiteitsprijs 2018 te voeren. In een volgende editie van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde wordt uitgebreid aandacht besteed aan de winnaars middels een interview.

Op grond van de beschrijving van de vele originele initiatieven die in Groningen zijn ontwikkeld en op grond van de gesprekken met een ruime en diverse delegatie van de staf, kwam de jury unaniem tot de conclusie dat de eerste NNV-Diversiteitsprijs moet worden toegekend aan de Faculty of Science and Engineering van de RUG. De faculteit vervult een voortrekkersrol, zowel nationaal als internationaal. Meest prominent hierin is het Rosalind Franklinprogramma , dat ontstaan is uit een initiatief van de faculteit en inmiddels universiteitbreed succesvol is ingevoerd. Daarnaast wordt een krachtig diversiteitsbeleid in Groningen met overtuiging uitgedragen door alle leidinggevenden en verantwoordelijken in de wetenschappelijke staf.

Decaan prof. dr. Jasper Knoester, prof. dr. Rudolf en Diederik Jekel
Decaan prof. dr. Jasper Knoester, prof. dr. Rudolf en Diederik Jekel

Het inzicht dat wetenschap een bolwerk is van mannen met een westerse culturele achtergrond wordt breed gedeeld. Hoewel er vrijwel nooit sprake is van expliciete voorkeursbehandeling leert de ervaring dat er vele belemmeringen zijn voor mensen van buiten deze groep om hun wetenschappelijke talenten volledig te ontplooien. Dit vormt een ernstig probleem voor individuen die tegen deze, vaak moeilijk zichtbare, barrières aanlopen, maar het is evenzeer een probleem voor de wetenschap. Wetenschap gedijt bij inzet van een zo groot mogelijk reservoir van de beste talenten en bij een zo groot mogelijke diversiteit van inzichten en methodiek van werken.

Alle universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben maatregelen geformuleerd om de diversiteit van deelnemers aan het wetenschapsbedrijf te bevorderen. Papier is geduldig, maar in de praktijk wordt er nog maar beperkt voortgang geboekt. Juist in die praktijk ontwikkelen zich grote verschillen tussen wetenschappelijke instellingen. De nieuwe NNV-prijs biedt de mogelijkheid om te vieren wat al is bereikt, maar ook om aandacht te vragen voor het feit dat het aan veel instituten nog vaak schort aan een werkelijk gelijke behandeling van studenten, promovendi en kandidaten voor wetenschappelijke posities.

Een delegatie van de jury ging bij genomineerde instellingen op bezoek en sprak met de decaan of directie en afzonderlijk met een selectie van leden van de wetenschappelijke staf, promovendi, postdocs en masterstudenten. De jury kon uitgebreide en zeer openhartige gesprekken voeren, waaruit vooral het beeld blijft hangen dat er in recente jaren veel ten goede is veranderd in de drie instellingen.

Laatst gewijzigd:30 januari 2019 11:26
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 15 februari 2019

  Groningse ingenieurs studeren straks af in Drachten

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen, voorzitter van het Groningen Engineering Center (GEC) noemde het eerder...

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 05 februari 2019

  Master's programme in Nanoscience assessed as excellent for the 3rd time

  The Top Master's programme in Nanoscience has been assessed by an international peer review committee, organized by QANU, and their report has now been published and confirmed by the NVAO (Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders)...