Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering

Nieuwe naam voor bèta-faculteit Groningen

01 februari 2017

De bèta-faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een nieuwe naam: de Faculty of Science and Engineering (FSE). De nieuwe naam duidt beter aan welke opleidingen en onderzoek de faculteit aanbiedt en, nog belangrijker, dat deze ook engineering omvatten. Zo zijn reeds in 1958 de opleidingen scheikundige technologie, technische natuurkunde en technische wiskunde gestart. De Rijksuniversiteit Groningen was daarmee de eerste universiteit in Nederland die technische opleidingen aanbood.

Het engineering-karakter zit ook in diverse onderzoeksvelden van de bèta-faculteit. Daarom is onlangs het engineering-gerelateerde onderzoek gebundeld in het Groningen Engineering Centre (GEC, www.rug.nl/engineering ).

Technische opleidingen
Sinds de faculteit in 1815 is opgericht, zijn de vakgebieden en opleidingen danig uitgebreid met onder meer informatica, kunstmatige intelligentie en technische bedrijfskunde. Vanaf 1971 wordt ook de ingenieurstitel verleend. Vandaag de dag beslaan de technische opleidingen een vierde van het totale opleidingenaanbod; afgelopen studiejaar begonnen 380 nieuwe studenten aan een technische opleiding. Dit alles kwam in de oude faculteitsnaam niet tot uitdrukking.

Internationale markt, Engelse naam
De bètawetenschappen worden in de internationale academische wereld vaak aangeduid met “science” en/of “engineering”. De bèta-faculteit heeft daarom bewust gekozen voor een Engelse naam. Hiermee wil ze haar internationale karakter uitdragen. 33 van haar 37 bachelor- en masteropleidingen zijn Engelstalig en trekken studenten uit het buitenland aan. Groot deel van haar medewerkers (vooral in het onderzoek) zijn sinds jaren afkomstig uit het buitenland. In 2013 bood de faculteit, als eerste bèta-faculteit van Nederland, haar bacheloropleidingen aan buitenlandse studenten aan. Sindsdien groeit het aantal internationale studenten. Afgelopen jaar begonnen 286 buitenlandse eerstejaarsstudenten aan een bacheloropleiding.

Bacheloropleidingen van de faculteit

Masteropleidingen van de faculteit

Onderzoekinstituten bij de faculteit

Laatst gewijzigd:17 februari 2017 10:10

Meer nieuws