Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringFaculty News

1,5 miljoen euro voor effect beweging op Alzheimer

03 november 2014

Het ZonMw-programma Memorabel heeft 1,5 miljoen euro toegekend aan het onderzoeksproject ‘Train the sedentary brain: move smart to reduce the risk of dementia’. Het pre-klinische deel hiervan staat onder leiding van prof.dr.Eddy van der Zee van het Centre for Behaviour and Neurosciences (Rijksuniversiteit Groningen).

Van der Zee gaat de onderliggende mechanismen onderzoeken van de werking van goed bewegen op de hersenen. Dit gebeurt aan de hand van muizen met Alzheimer die verschillende bewegingsinterventies krijgen. Deze interventies sluiten zo goed mogelijk aan bij de interventies die met Alzheimer patiënten uitgevoerd gaan worden. De muizen moeten inzicht verschaffen over de onderliggende mechanismen van de werking van goed bewegen op het brein.

De andere partners in het onderzoeksproject zijn: de Universiteit van Amsterdam (Neuropsychologie), de Radboud Universiteit (Geriatrie), en het University Medical Center Groningen (Bewegingswetenschappen en Neurologie).

Project op website ZonMw

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 01:29
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 25 april 2018

  Revolutie in de sterrenkunde door nieuwe metingen

  homepagenews, research, astronomy, astronomie, FSE, NOVA, corporate, etc.

 • 24 april 2018

  Surfen door de natuurkunde

  Niemand heeft Einstein nog op een fout kunnen betrappen, verandering van omgeving levert nieuwe ideeën op en het is onwaarschijnlijk dat er ooit een Theorie van Alles komt. En dat is maar goed ook, want het zou saai zijn wanneer we alles begrijpen....

 • 13 april 2018

  Nationale Roadmap: subsidies voor Groningse onderzoeksfaciliteiten

  Het Bestuur van NWO heeft tien aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd, voor een totaalbedrag van €138 miljoen. De (deels) Groningse faciliteiten ATHENA, KM3Net, NEMI, Ruisdael Observatory en...