Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of PhilosophyOutreachStages & projecten

Van Mesdagkliniek: Harmke Visser

'Het is een hele geruststelling om te merken dat je met je filosofische bagage wel degelijk een verschil kan maken in de praktijk!'
Harmke Visser
Harmke Visser

Harmke Visser liep in het collegejaar 2013/2014 als masterstudent Filosofie stage bij het forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag.

Waarom wilde je graag stage lopen?

Als student Filosofie doe je veel vaardigheden op, maar kom je niet vanzelf in aanraking met de praktijk. Ik was erg benieuwd naar wat filosofie in de praktijk kan betekenen en welke bijdrage ik kan leveren.

Vanwaar je keuze voor de Van Mesdagkliniek?

Ik studeer ook Psychologie en was al geïnteresseerd in de forensische kant van het vakgebied. De Van Mesdagkliniek is bovendien erg interessant omdat er zoveel ethische kwesties en belangen samenkomen. Tenslotte is de vraag naar de rol van TBS en hoe de maatschappij met TBS-patiënten zou moeten omgaan heel actueel.

Wat hield je stage in?

Ik heb onderzoek gedaan naar het begrip stigma en de praktijk van stigmatisering. De theoretische stromingen waarmee ik het begrip heb benaderd zijn het sociaal constructivisme en het humanisme. Ik heb literatuuronderzoek gedaan en daarnaast heb ik ook interviews afgenomen, zowel bij medewerkers van de kliniek als bij patiënten. Hoewel het oorspronkelijk mijn bedoeling was om het stigma van TBS-patiënten in de maatschappij te bestuderen, gingen veel gesprekken uiteindelijk meer over de praktijk binnen de kliniek. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien veel patiënten nog niet of nauwelijks op verlof geweest waren.

Wat leerde je tijdens je stage?

Je maakt in de eerste plaats kennis met een mogelijk werkveld. Ik heb als stagiair meegelopen met verschillende personen en op verschillende afdelingen. Je maakt kennis met de (ethische) vraagstukken waar een organisatie mee geconfronteerd wordt. Hier zit ook de mogelijke meerwaarde van een filosofische achtergrond. Juist omdat er zoveel belangen en informatie een rol spelen bij de behandeling van TBS’ers is het zeer nuttig zorgvuldig te kunnen reflecteren, structuur te scheppen of de kern uit discussies te halen. Dat zijn typisch filosofische vaardigheden.

Wat kon jij betekenen voor de Van Mesdagkliniek?

Aan het einde van mijn stage heb ik een studiemiddag georganiseerd over Stigmatisering. Bij deze middag waren niet alleen medewerkers, maar ook patiënten aanwezig die mee hadden gedaan aan mijn onderzoek. Een gelijkwaardige behandeling is natuurlijk belangrijk, en stigmatisering is vaak een sluipend proces waar niet iedereen zich direct bewust van is. Een interessant inzicht dat door mijn onderzoek werd benadrukt is dat stigmatisering verschillende richtingen op gaat. Patiënten kunnen ook medewerkers een stigma bezorgen, of elkaar. Dit helpt tenslotte bij de omgang met stigmatisering dat voor een deel bestaat uit acceptatie.

Wat is volgens jou de meerwaarde van een stage?

Voor de student is dit in de eerste plaats: zien wat je kunt. Het is een hele geruststelling om te merken dat je met je filosofische bagage wel degelijk een verschil kan maken in de praktijk. Een eventueel gebrek aan inhoudelijke kennis haal je tijdens het werk wel in, veel belangrijker zijn de fundamentele vaardigheden die je kan inzetten, zoals argumenteren en redeneren. Daarnaast motiveert een stage juist om weer verder te studeren, omdat je hebt ervaren hoe relevant filosofische kennis is.

Voor een organisatie of bedrijf betekent een filosofiestudent daarnaast een frisse wind. Een filosofiestudent heeft een ander perspectief te bieden, waardoor een organisatie kritisch naar zichzelf kan leren kijken.

Tenslotte, is je toekomstperspectief veranderd?

Onder andere dankzij mijn stage weet ik dat de forensische psychologie, juist door het belang van een filosofische blik, voor mij een enorm interessant vakgebied is en blijft. Daarom loop ik, nu vanuit psychologie, opnieuw stage bij de Van Mesdagkliniek. Ik heb mijn ideale werkveld wel gevonden!

Laatst gewijzigd:05 juni 2019 07:31