Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Merijn Oudenampsen: Populisme als de verbeelding van het volk

Lezing georganiseerd door de vakgroep Praktische Filosofie

Wo 23 februari, 15.15 - 17.00 uur

 

De een zijn populisme is de ander zijn democratie en omgekeerd, stelde Ralf Dahrendorf alweer enkele jaren geleden. Populisme is een notoir ongrijpbaar en moeilijk te definiëren fenomeen, zoveel is duidelijk. Ik zal in deze lezing uitgaan van het idee dat het populisme een politiek is die zich beroept op het volk en zich keert tegen het establishment. 

(vervolg:) 

Aan de hand van de politieke filosofie van Ernesto Laclau zal ik beargumenteren dat dit niet betekent dat het populisme slechts een neutraal doorgeefluik is van wat soms ook wel de 'volkswil' wordt genoemd. In tegendeel, het populisme fabriceert het volk en de volkswil, in beeldvorming, via een proces dat in de politieke filosofie ook wel bekend staat als interpellatie. Dit gebeurt via een politiek discours waarin een bepaald restrictief beeld van het volk wordt gegenereerd (Henk en Ingrid, the Real America) met als gevolg uitsluiting van politieke legitimiteit van degenen die niet tot 'het volk' behoren. Ik zal deze populistische verbeelding verder uitwerken via de politieke filosofie van Machiavelli, Claude Lefort, Georges Sorel en Antonio Gramsci en illustreren met o.a. videomateriaal van Geert Wilders.

Merijn Oudenampsen is politicoloog en socioloog. Onlangs verzorgde hij de redactie van een themanummer Populisme van Open Cahier over Kunst en Publiek Domein (zie: www.opencahier.nl). Hij promoveert op Populisme en Cultural Studies bij de Universiteit van Tilburg.

 

Voor studenten, stafleden en andere belangstellenden

Laatst gewijzigd:11 februari 2013 17:27