Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsNieuwsarchief

Nieuwsarchief 2004

November 2004

De KNAW heeft Dr. Lodi Nauta gekozen als lid van De Jonge Academie. In februari 2005 zullen de veertig leden van De Jonge Akademie door de minister van OCW, Maria van der Hoeven, worden geïnstalleerd. Op dezelfde dag zullen de leden van De Jonge Akademie voor de eerste maal bijeenkomen om hun bestuur te kiezen.

November 2004

De van Swinderenprijs 2004  is toegekend aan  Dr. Barteld P. Kooi voor de samenvatting van zijn proefschrift. Barteld Kooi is als postdoc verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte. De van Swinderenprijs wordt jaarlijks toegekend door het Koninklijk Natuurkundig Genootschap KNG.

Oktober 2004

In het oktober-themanummer van Elseviers Weekblad komt de Groningse Faculteit der Wijsbegeerte opnieuw naar voren als beste filosofie-faculteit van Nederland. Net als in vorige jaren is de enquête gebaseerd op oordelen van hoogleraren.

De criteria waren: programma, docenten, afgestudeerden, publicaties. De Groningse faculteit staat op respectievelijk plaats 1,1,2,2; gemiddeld het hoogst (35%). De UvA staat op 2 (24%), Utrecht op 3 (19%).

Bij de rubriek 'Welke universiteit blinkt waarin uit?', worden bij de RUG genoemd: biologie, technische natuurkunde en wijsbegeerte.

29 September 2004

Op deze dag vond het openingsfeest plaats in verband met de nieuwe behuizing.

Juni 2004

Filosofiestudent Jasper Caarls kreeg op 18 juni, toen ook de eredoctoraten werden uitgereikt, een van de GUF-prijzen. Het was inmiddels de zevende prijs resp. beurs die hij kreeg.

Juni 2004

De door de faculteit aangevraagde tweejarig masteropleiding inclusief lerarenopleiding 'Filosofie en Educatie' is door de IBG geregistreerd in het CROHO per 1 september 2004. In gewone woorden: de opleiding gaat op 1 september van start!

Maart 2004

Aan Dr. Pieter Sjoerd Hasper (Postdoc Vakgroep Geschiedenis van de Filosofie) is de Keetje Hodshon Prijs toegekend. Dit is een aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen. De Keetje Hodshon Prijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Maart 2004

De NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, heeft de Groningse onderzoeksmaster Philosophy: Knowledge and Knowledge Development erkend, zodat deze in september 2004 van start kan gaan.

Januari 2004

Prof. dr. Martin van Hees heeft van NWO een VICI-beurs gekregen. De vici-beurzen zijn bestemd voor ervaren onderzoekers en hebben een omvang van 1,25 miljoen euro (voor 5 jaar).

Laatst gewijzigd:26 juli 2016 16:22