Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Wijsbegeerte

Studentengeleding faculteitsraad vraagt jouw mening!

De studentengeleding van de faculteitsraad organiseert dit jaar een enquête voor studenten van alle jaargangen.

Hiermee hopen we de meningen van studenten over actuele studie- en faculteitsgerelateerde vraagstukken in kaart te brengen. Omdat de resultaten van de enquête worden besproken met het faculteitsbestuur en de opleidingscommissies, kun je met het kenbaar maken van je opvattingen daadwerkelijk invloed uitoefenen op bijv. het studieprogramma, de verdeling van studielast en de beschikbaarheid van studiefaciliteiten.

Reden genoeg dus om deze enquête in te vullen!

De enquête is beschikbaar t/m zondag 5 juli.

Laatst gewijzigd:02 juli 2015 12:41