Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Wijsbegeerte

Inloopspreekuur studieadviseur

Het inloopspreekuur (zonder afspraak) voor korte vragen met korte antwoorden is op:

  • maandag van 13.00 tot 15.00 uur
  • dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur

Studieadviseur Harrie ten Have kun je vinden in kamer 0015, achter de centrale hal.

E-mail: fil-study-advisor@rug.nl
Telefoon: 050 363 6157

Waarvoor kun je terecht bij de studieadviseur?
Voor persoonlijke begeleiding en advies kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten. De studieadviseur kan zo nodig doorverwijzen naar andere instanties.

Voor vragen over de onderstaande onderwerpen kun je terecht bij de studieadviseur:

·       studievertraging, -voortgang, en -planning

·       studiekeuze en overstappen van of naar een andere studie

·       speciale voorzieningen vanwege functiebeperking

·       overgangsregelingen

·       afwijkende tentamenregelingen

·       vakken buitenland

·       voorlichting

·       persoonlijke omstandigheden

·       klachten

Hoe maak ik een afspraak met de studieadviseur?

Je kunt je op meerdere manieren aanmelden voor een gesprek met de studieadviseur:
1.    Telefonisch via: 050 363 6161
2.    Ga langs bij het secretariaat van de Faculteit
3.    Via fil-study-advisor@rug.nl

Waarvoor kun je niet
terecht bij de studieadviseur?

Waar moet je dan wel heen?

Organisatie vakken, indelingen werkcolleges, vakinhoudelijke vragen

Je docent of student-assistent

Afhalen klappers

Secretariaat

ICT-problemen

Hauke de Vries, h.de.vries@rug.nl of CIT Servicedesk 050 363 3232 / citservicedesk@rug.nl

Praktische hulp en wegwijs worden (bijv. doorschakelen mail, vinden van lokalen, hulp bij printen etc.).

Je studentmentor(en)

Inschrijving universiteit, collegegeld en studentenkaart

University Student Desk, Academiegebouw

Studiefinanciering

DUO

Laatst gewijzigd:18 april 2018 15:41