Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteLNF

2011: Aihwa Ong

Op donderdag 6 oktober 2011 sprak antropologe Aihwa Ong (University of California, Berkeley, USA) bij het Lolle Nauta Forum. Co-referent: Annemarie Mol (antropologie UvA).

Lees het interview met Aihwa Ong "Biotech wordt de Spoetnik van Azië", door Ronald Veldhuizen, dat in Bio Nieuws van 15 oktober 2011 is verschenen.

Lees het interview met Annemarie Mol "Bestudeer de werkelijkheid in het wild", door Wilma de Rek, dat in de Volkskrant van 5 oktober 2011 is verschenen.

Paspoortbabies en Donorbabies:
Biotechnologie en Burgerschap in een Globaliserende Wereld

Passport Babies and Donor Babies
Passport Babies and Donor Babies

Onze mogelijkheden op biotechnologisch gebied lijken onbegrensd. Wat voorheen ondenkbaar was, komt nu binnen handbereik. Denk aan allerlei toepassingen van DNA-technieken en stamcelonderzoek. Maar ook in letterlijke zin gaan we steeds vaker de grenzen over. Buitenlands draagmoederschap, een wereldwijd systeem van orgaandonatie, internationale genetische databanken – biomedische praktijken spelen zich steeds meer af op globaal niveau.

Welke gevolgen heeft dat voor familie- en verwantschapsrelaties – voor het gevoel ergens bij te horen? En voor wettelijke regels omtrent (nationaal) burgerschap? Als welgestelden en homo-paren een baby in het buitenland kunnen bestellen, dan worden bestaande barrières voor zowel gezinsformatie als de toekenning van burgerschap doorbroken. Babies gaan zo fungeren als paspoort.  

Omgekeerd worden biomedische technieken ook ingezet ter versterking van het idee van “lotsgemeenschappen” – op regionaal, dan wel nationaal niveau. Zo worden in welvarende Aziatische landen orgaanbanken en bloedbanken voor stamcel­onderzoek gepromoot ter verbetering van het “gemankeerde Aziatische lichaam”. Het bloed van pasgeborenen helpt vermeende bedreigingen van gemeenschap en natie te weerstaan. Donorbabies fungeren zo als schakel in een verdere vitalisering van burgerschap.

Kortom, biotechnologieën grijpen in op onze politiek en ethiek van het thuisgevoel, van het idee ergens bij te horen. Zowel op individueel als op collectief niveau worden uiteenlopende elementen opnieuw met elkaar verknoopt – naties, territoria, lichamen, rechten, plichten, documenten, etc. In een globaliserende wereld genereren nieuwe vormen van leven nieuwe modellen van burgerschap. Aihwa Ong beschrijft en beoordeelt zulke ontwikkelingen op het snijpunt van biotechnologie, burgerschap en globalisering.

Datum, tijd, plaats

Donderdag 6 oktober 2011
20.00 - 21.30 uur
Academiegebouw (aula)

Kaarten en meer informatie

Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, Groningen, tel. 050-363 5463
Faculteit Wijsbegeerte (secretariaat), Oude Boteringestraat 52, Groningen, tel. 050-363 6161

Kaarten kosten €2,50 per stuk
Gratis voor studenten en leden van SG op vertoon van studentenkaart of SGG kaart.

Zie de officiële website van Aihwa Ong

Laatst gewijzigd:07 juni 2016 12:03
printView this page in: English