Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum FilosofieThema's (kennisdossiers)Wetenschap & Techniek

Wetenschap & Techniek: teksten

(alfabetisch geordend op naam)

Boer, de Quod Terra est Rotunda, over mythes in de wetenschapsgeschiedenis Splijtstof 36 2 2007
Keijzer Een brein komt nooit alleen De Academische Boekengids 87 p.21-23 2011
Nauta Aan de grenzen van het voorstelbare. Gedachtenexperimenten in de Middeleeuwen Inaugurele Rede 2007
Nauta Humanisme en de Middeleeuwen Millenium. Tijdschrift voor middeleeuwse stusies 16 1, p.68-77 2002
Romeijn De calculerende burger (Pascals weddenschap) bijdrage aan 'NL in Ideeën' Science Palooza 2013
Romeijn Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar 2-7-2013

Laatst gewijzigd:05 juni 2014 16:41