Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum FilosofieOnze mensen

Marc Pauly

logica, ethiek, democratie
Marc Pauly
Marc Pauly
Bio

Marc Pauly promoveerde in Amsterdam in de logica en was onder andere werkzaam bij Stanford University in de VS. Op de Faculteit Wijsbegeerte geeft hij o.a. wetenschapsfilosofie in de bachelor fase en doceert daarnaast het vak Filosofische Interventies, onderdeel van de Master Filosofie en Maatschappij, waarin de praktische kant van Filosofie centraal staat.

Werkterrein

Marc Pauly is gespecialiseerd in de logica en in het bijzonder de sociale keuzetheorie. Dankzij het formuleren van algoritmes is het mogelijk besluitprocedures zo vorm te geven dat ze voldoen aan ethische criteria. Marc Pauly houdt zich o.a. bezig met referenda en zogenaamde deliberatieve peilingen. In een deliberatieve peiling worden burgers actief betrokken bij het vinden van oplossingen voor complexe vraagstukken.

Activiteiten

Marc Pauly treedt regelmatig op als spreker en commentator bij bijeenkomsten over filosofie, democratie en maatschappij en adviseert de Gemeente Groningen m.b.t. democratische vernieuwing en burgerparticipatie. Recentelijk deed hij in opdracht van woningcorporatie Nijestee onderzoek naar ethische vraagstukken die zich voordoen binnen collectieve woonvormen en was hij betrokken bij de burgerpeiling georganiseerd door het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling.

Publiekspublicaties
Bijdragen aan publiekspublicaties over logica, informatica en maatschappij
  • Jan van Eijck, Rohit Parik, Marc Pauly & Rineke Verbrugge, ‘Social Software and the Ills of Society’ in: Discourses on Social Software, Jan van Eijck en Rineke Verbrugge (eds.), Amsterdam University Press 2009, p. 219-226
  • Jan van Eijck, Jan Jaspars, Jan Ketting & Marc Pauly, Denkende Machines, Computers, rekenen, redeneren, Exact in context, Amsterdam University Press 2002. 109p
Lezingen (een selectie)
  • Conferentie “Exzellenz fuer Alle!? Bürgerwissenschaft, Hochschulen und Wissenschaftsläden - ein Blick nach vorne!”, Oldenburg, November 2015
  • 'Soms kun je maar beter verliezen', Groningse Nacht van de Filosofie 2015
  • 'Angewandte Philosophie' Online conference Science To Go, Vechta, 17 juni 2014
  • 'Democratische vernieuwing in theorie en praktijk'. Jonge Democraten Hilversum, 30 augustus 2014
  • 'Kiezen of delen. Rechtvaardig verdelen, hoe doe je dat?' Groningse Nacht van de Filosofie 2014
Interview
Prijzen en beurzen
Laatst gewijzigd:07 januari 2019 14:51