Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum FilosofieOnze mensen

Hans Harbers

filosofie van wetenschap, technologie & samenleving, debatleider/moderator
Hans Harbers (foto: Gerhard Taatgen jr.)
Hans Harbers (foto: Gerhard Taatgen jr.)
Bio

Hans Harbers is docent Filosofie van Wetenschap, Technologie en Samenleving. Hij promoveerde in Groningen in de sociale wetenschappen en is sinds 1989 werkzaam bij de Faculteit Wijsbegeerte. Daarnaast is hij (mede)oprichter van DwarsDiep, het Groninger cultureel en politiek debatcentrum, toeleverancier van de debat-poot van het Groninger Forum. Tevens treedt hij regelmatig op als freelance gespreksleider, (dag)voorzitter, gastspreker en gastdocent. Hans Harbers heeft ook een eigen website.

Werkterrein

Voor Hans Harbers staat de relatie van filosofie tot praktische maatschappelijke zaken voorop. De filosofie vormt een toolkit waarmee actuele kwesties uit bijvoorbeeld de gezondheidszorg of het recht aan helderheid winnen. Hierbij dringt zich steeds maar weer de vraag op ‘wat technologie doet’.

Activiteiten

De filosoof, stelt Hans Harbers in navolging van de bekende oud-hoogleraar Lolle Nauta, is een specialist in generalisme. Hij of zij vervult een vertaalfunctie tussen verschillende disciplines en maakt daardoor het gesprek tussen specialisten en betrokken burgers mogelijk. Dit is bovendien precies wat Hans Harbers als geen ander kan.

Congres

In 2010 organiseerde Hans Harbers i.s.m. FORUM een internationaal congres met het thema De Mens Als Vreemdeling (titel van het proefschrift van Lolle Nauta dat in 1960 verscheen ), verslag van het project in FORUM Magazine, p. 11. Bijbehorend boek: Strangeness and Familiarity: Global unity and diversity in human rights and democracy . FORUM, Instituut voor Multiculturele Zaken, Utrecht, 2011.

(Video-)Verslagen debatten en gesprekken
Publiekspublicaties

Bestemming Gewijzigd , (Bijdrage: Het Stadhuis) E-book, 2013 (met Huub Dijstelbloem, Rob Hagendijk en Pauline Terreehorst)

Pleidooi voor dualisme Basis. Tijdschrift voor beleidsonderzoek. Nr 1 / 2012, p. 4-7

Paars = Rood + Blauw Blog op de website van de Wiardi Beckman Stichting. 25 sept 2012

Red het vrije politieke spreken Socialisme & Democratie , 69(2012) 3, p. 4-5

Academische filosofie is ijdeltuiterij NRC Handelsbald, katern Mens@, 31 januari 2012

Waarom fact free politics nog zo slecht niet is, webpublicatie , 2 december 2011

Voorwaarts, en niemand vergeten (met Jan Harbers and Henk Harbers). Socialisme & Democratie, 68 (2011) 1+2, p. 4-5

Footloose Philosophy Wijsgerig Perspectief, 49 (2009) 2, p. 46-74

De stadswijk: schipperen tussen intimiteit en anonimiteit Noorderbreedte, 33(2009)2, p. 34-37

Achtergrond: Kernenergie. Voor/tegen. Tegen/voor interview door Bert Wagendorp over kernenergie in Nederland. De Volkskrant, Katern Het Vervolg, 6 sept. 2008

Dingen gaan voorbij, ze gaan over - en dat is maar goed ook. (met Marli Huijer). NRC, Katern Opinie & Debat, 18 februari 2006.

Weg met de mens! Waterstof - Krant van Waterland, nr. 11, Electronic Newsletter Stichting Waterland, 17 februari 2006.

Interviews

Over techniek en arbeid Schepen aan de Horizon, Actuele ontwikkelingen in economie en maatschappij, OOG-radio, 28 mei 2014

Glasnost. OOG-radio. ‘Het is een humanistische illusie dat de mens de maat van alles is’ i.h.k.v. Maand van de Filosofie, 14 april 2014.

'Fact Free Politics'. Deel 1 van de serie 'Het Evidence Beest', Hoe? Zo! - Radio 5, 28 november 2012.

'Van boerenzoon tot academicus', de familie Harbers, uit de zomerreeks 'Wetenschap in de familie', Hoe?Zo! - Radio 5, 18 juli 2012.

Glasnost, OOG-radio, over de academische filosofie, 19 maart 2012.

Redacteurschappen/ redactieraden

Eerder:

  • Redactielid Kennis & Methode (wetenschapsstudies)
  • Redactielid Krisis (tijdschrift voor empirische filosofie)
  • Redactieraad Jaarboek Kennissamenleving
Laatst gewijzigd:29 januari 2018 11:13