Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum FilosofieOnze mensen

Daan Evers

meta-ethiek, vrije wil, esthetica
Daan Evers
Daan Evers
Bio

Daan Evers is universitair docent in de vakgroep ethiek, sociale en politieke filosofie. Hij studeerde filosofie in Utrecht en aan de Universiteit van Oxford. In Oxford promoveerde hij in 2011 op een proefschrift over de betekenis van normatieve uitspraken. Van 2011 – 2013 werkte hij als postdoc in een project over wilsvrijheid aan de Universiteit Utrecht. Daarna vertrok hij naar Stockholm voor een postdoc in de meta-ethiek, om vervolgens naar Nederland terug te keren voor een baan in Groningen. Hij geeft colleges over algemene ethiek, toegepaste ethiek, meta-ethiek en vrije wil.

Werkterrein

De expertise van Daan Evers betreft de meta-ethiek. Deze discipline reflecteert op de ethiek en onderzoekt het karakter van morele oordelen. Zijn morele oordelen sentimenten, of zijn het opvattingen over feiten? En als het opvattingen over feiten zijn, bestaan die feiten dan? Daarnaast heeft Daan Evers zich beziggehouden met vrije wil en esthetica. In de esthetical is hij onder meer geïnteresseerd in de vraag waarom wij kunst willen zien die ons treurig maakt.

Activiteiten
Publiekspublicaties
  • ‘Moreel Relativisme’. Bijdrage aan het Basisboek Ethiek (Martin van Hees, Thomas Nys en Ingrid Robeyns, red.) Amsterdam: Boom 2014
  • ‘Experimenteren met Vrije Wil’.  Bijdrage aan ‘Vrije Wil: Een Hersenkronkel? Hernieuwd Debat over een Brandende Kwestie’ (Palmyre Oomen, red.) Zoetermeer: Klement 2013, samen met Thomas Müller en Niels van Miltenburg
  • Vrije Wil Meet Je Niet met een Hersenscan’. in: De Volkskrant (15-09-2011), samen met Niels van Miltenburg
  • ‘Victor Lamme en de Filosofie’.  in: NRC next (23-09-2011), samen met Niels van Miltenburg
Lezingen
  • 'Instinct en Filosofie'. Lezing tijdens de Nacht van de Kunst en Wetenschap, Groningen, 6 juni 2015
  • ‘Vrije Wil en Hersenwetenschap’. lezing tijdens de Dag van de Filosofie, Tilburg University 2013
Radio

Laatst gewijzigd:28 juli 2016 17:12