Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum Filosofie

Kenniscentrum Filosofie

Wetenschapswinkel van de Faculteit Wijsbegeerte

Het Kenniscentrum Filosofie (KCF) heeft twee doelen:

  1. Laten zien wat onze filosofen doen
  2. ...u helpen bij uw filosofische vraag!

Bent u van een organisatie of bent u een particulier en heeft u een vraag met een filosofische inslag?

Maatschappelijke vraagstukken

Filosofie speelt een belangrijke rol bij het nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Filosofen dragen onder andere bij aan:

  • de verheldering van ethische kwesties rondom nieuwe technologieën of medische praktijken;
  • het nadenken over concepten als vrijheid, gelijkheid en democratie en hoe we deze vorm moeten geven;
  • het bevorderen van de kwaliteit van maatschappelijke discussie en argumentatie;
  • (de vorming van) een kritische houding tegenover wat wetenschap heet en wat echte kennis is.

Maar dit kan natuurlijk alleen wanneer er volop interactie plaatsvindt tussen vakfilosofen en de maatschappij.

Het Kenniscentrum Filosofie moedigt deze interactie aan. Neem bij (filosofische) vragen dus gerust contact met ons op en bekijk onze filosofen en hun activiteiten eens!

Laatst gewijzigd:07 januari 2019 14:36