Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteKenniscentrum Filosofie

Kenniscentrum Filosofie

Wetenschapswinkel van de Faculteit Wijsbegeerte

Maatschappelijke vraagstukken

Filosofie speelt een belangrijke rol bij het nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Filosofen dragen bij aan:

  • de verheldering van ethische kwesties rondom nieuwe technologieën of medische praktijken,
  • het nadenken over concepten als vrijheid, gelijkheid en democratie en hoe we deze vorm moeten geven,
  • het bevorderen van de kwaliteit van maatschappelijke discussie en argumentatie, en
  • (de vorming van) een kritische houding tegenover wat wetenschap heet en wat echte kennis is.

Hierbij maken we gebruik van de rijke geschiedenis van de filosofie die meer dan 2000 jaar behelst, waardoor we uit een veelheid aan ideeën kunnen putten.

Omdat door globalisering de intellectuele en culturele diversiteit dreigt te verdwijnen, hebben we deze bron van creatieve ideeën ook vandaag hard nodig.

Het Kenniscentrum Filosofie wil een maatschappelijke bijdrage leveren door filosofisch onderzoek beschikbaar te stellen voor een breed publieken toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Het centrum functioneert dus in twee verschijningsvormen: als kennisbank en als wetenschapswinkel. Meer over het KCF

Heeft u zelf of uw bedrijf of organisatie een onderzoeksvraag met een filosofische component? Neem dan contact met ons op via dit mailadres: kcf@rug.nl

Laatst gewijzigd:21 september 2018 09:51