Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Spoelstra, G.J.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Een Sprong In Het Onbekende

Naar Een Voedselbeleid Vol Vertrouwen

De laatste jaren is er een groeiende aandacht gekomen in de samenleving voor voedsel gerelateerde problemen en discussies. Aandacht voor persoonlijke gezondheid alsook het maatschappelijke welzijn liggen onder het vergrootglas. Daarnaast hebben recente voedselschandalen onszelf de vraag doen laten stellen hoe veilig ons voedsel eigenlijk is in tijden van massaproductie en de daaraan gerelateerde anonimiteit van het voedsel. Deze problemen zijn onderling divers van aard maar resulteren gezamenlijk tot één overkoepelend probleem, namelijk een groeiende onzekerheid over voedsel en voedselproductie. Er is betoogd dat deze onzekerheid met betrekking tot voedsel heeft geleid tot een afname in het consumentenvertrouwen met betrekking tot voedsel en voedselproductie. Een groot probleem met dit eroderende consumentenvertrouwen is dat het kan bijdragen aan een geschaad vertrouwen op grotere schaal, namelijk ten opzichte van andere maatschappelijke instituties. Derhalve is de nood voor de overheid groter om een actieve rol te spelen in de bestrijding van het dalende vertrouwen in het voedselnetwerk.

Het huidige voedselbeleid, bedoeld om consumentenvertrouwen te herstellen moet twee pijlers moet kennen. Ten eerste moet er voldoende focus liggen op het rationele, cognitieve aspect van vertrouwen. Hierin is de overheid op het juiste spoor. Door de focus te leggen op transparantie van het voedselnetwerk wordt er een goede, rationele basis gelegd die consumenten nodig hebben om een mentale sprong van vertrouwen te kunnen maken. Ten tweede moet een goed beleid voldoende focus leggen op de diepere, morele laag die met voedsel samenhangt. Hebben bedrijven wel dezelfde normen en waarden die consumenten hebben, of die consumenten graag willen zien bij bedrijven? Hier wordt nagenoeg geen aandacht aan besteed. In dit aspect faalt het huidige beleid van de overheid. Sterker nog, de overheid geeft expliciet aan hierin voor zichzelf geen rol weggelegd te zien. Het niet focussen op het emotionele aspect van vertrouwen is een gemiste kans. Zeker omdat de overheid als belangrijkste actor geldt in het voedselnetwerk hierin een voorbeeldfunctie kan vervullen.

Laatst gewijzigd:21 januari 2016 17:08