Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Loonstra, L.L.H.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Depolitisering en democratie

Vier kritische denkers over de staat van hedendaagse, westerse democratieën

Symptomen zoals de opkomst van populisme en het thuisblijven van kiezers lijken te wijzen op een groeiend gevoel van onmacht bij de burgers: het volk lijkt steeds minder goed in staat te zijn om over zichzelf te heersen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan, bestudeer ik kritieken van Willem Schinkel, Pierre Rosanvallon, Peter Mair en Sheldon Wolin. De scriptie behandelt zowel de vraag naar de ontwikkelingen die volgens hen de democratie in hedendaagse, westerse samenlevingen ondergraven als de eventuele mogelijkheden die zij zien om de democratie weer te doen herleven. Volgens Schinkel zijn partijen zoveel op elkaar gaan lijken dat er eigenlijk geen wezenlijk verschil meer is; geen werkelijke alternatieven waar burgers uit kunnen kiezen. Hij spreekt dan ook van een amalgamering van de politiek. Rosanvallon ziet in antidemocratie een bedreiging voor de democratie. Dit is een extreme vorm van tegendemocratie (georganiseerd wantrouwen jegens de politiek buiten de verkiezingen om) met doelstellingen die niet ingegeven zijn door een oriëntatie op een gedeelde, gemeenschappelijke wereld. Peter Mair onderzoekt het ontstaan van de kloof tussen politieke partijen en burgers. De burger heeft zich volgens hem teruggetrokken omdat er via de politieke weg niets wezenlijks meer bereikt kan worden, terwijl de politieke partijen zich meer zijn gaan bezighouden met besturen – ten koste van de representatieve rol. Wolin richt zich vooral op de Amerikaanse politiek. Volgens hem is er sprake van een samensmelten van politiek en bedrijfsleven. Dit amalgaam managet de democratie op totalitaire wijze. De scriptie betoogt dat de kritieken van deze verschillende denkers verschillen wanneer we kijken naar de manieren waarop verschillende concepten – afhankelijk van de respectievelijke invalshoeken – door hen worden gebruikt, maar dat hun analyses elkaar niet uitsluiten.

Laatst gewijzigd:07 september 2015 16:50