Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyEducationThesis summaries

Philipsen, R.R.

Geschiedenis van de Filosofie

Verantwoordelijk voor eigen Vrijheid. Waarom Sartre, Foucault en Derrida elkaar niet tegenspreken.

Dat Michel Foucault en Jean Paul Sartre elkaars gedachtegoed regelmatig bekritiseerd hebben zal velen bekend zijn. In vrijwel elk introductiecollege in de moderne filosofie wordt immers duidelijk gemaakt hoe Foucault zich afzet tegen de filosofie van Sartre. Deze scriptie biedt echter een nieuw inzicht: het idee dat filosofen die verondersteld worden niet door één deur te gaan, misschien toch te verenigen zijn.

Daartoe worden in deze scriptie de concepten van vrijheid en verantwoordelijkheid bij Jean Paul Sartre, Foucault en Derrida onder de loep genomen. Wanneer we namelijk inzien hoe zij deze concepten vormgeven, wordt zichtbaar dat, alhoewel ze “vrijheid” allen anders definiëren, deze filosofen sterk een vergelijkbare invulling geven aan wat de voorwaarden en gevolgen van vrijheid zijn.

Vervolgens laat ik in deze scriptie zien dat de ideeën over vrijheid en verantwoordelijkheid nog altijd van belang zijn voor de  huidige samenleving, evenals de hedendaagse ethische vraagstukken. Hiertoe verenig ik de drie “strijdende” filosofen uit de vorige eeuw door hun ideeën te koppelen aan de problematiek die Byung-Chul Han identificeert omtrent het vrijheidsgevoel die heerst in onze moderne, Westerse samenleving.

Dit kader van Han’s filosofie vormt aldus het kader om de bespreking van denkers uit de vorige eeuw. Hiertoe bespreek ik in de inleiding Han’s concept van de ogenschijnlijk vrije, moderne mens. Dit kader biedt verdere aanknopingspunten voor de daaropvolgende bespreking van de ideeën van Sartre, Foucault en Derrida omtrent het thema vrijheid en verantwoordelijkheid. Tot slot zal ik niet alleen de verschillen, maar vooral ook de parallelen tussen deze drie filosofen uitleggen, maar deze vooral ook koppelen aan de vrijheid van de moderne mens.

Laatst gewijzigd:31 juli 2014 09:43