Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Oppewal, J.R.

Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Strontologie – Mest: praktijk van een probleem, probleem van de praktijk

Nederland worstelt al meer dan dertig jaar met een mestoverschot. Hoe is het mogelijk dat zo’n schijnbaar overzichtelijk milieuprobleem al generaties boeren en politici in zijn greep houdt? De meest gangbare verklaring is de tegenstelling milieu versus economie. Het oplossen van een gegeven milieuvraagstuk wordt getraineerd door een invloedrijke landbouwlobby.

Bestudering van de mestproblematiek met behulp van de actor-netwerktheorie (ANT) levert een ander beeld. Mest en mestprobleem zijn geen vastgestelde, duidelijk gedefinieerde entiteiten, evenmin als ‘de veehouderij’ en ‘de wetenschap’. Mest is steeds iets anders, het mestprobleem is niet stabiel.

Follow the actor is het adagium van Bruno Latour, grondlegger van ANT. Follow the dung is wat er gebeurt in deze scriptie. De weg die een koeienvlaai aflegt tussen ontstaan en vergaan is een ingewikkeld traject vol techniek, wetenschap en politiek waar niks vanzelfsprekend is. Pensbacteriën en wetenschappers, koeien en boeren, wetgevers en machines, alles en iedereen geeft mede vorm aan de mestvlaai en is aldus betrokken bij de strontologie, de multi-ontologie van mest.

De mestproblematiek blijkt niet alleen complexer dan een simpele tegenstelling tussen ‘milieu’ en ‘economie’, maar ook perspectiefrijker. De toekomst ligt niet in eenvoudige, double-click oplossingen zoals ‘minder vee’ of ‘meer techniek’, maar in meer complexiteit, in meer en betere verbindingen tussen de schakels in het heterogene netwerk van mensen en niet-mensen.

Laatst gewijzigd:04 september 2014 16:10