Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Klink, M.

Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

E-sport, een grensgeval in de sportwereld

Na de Olympische Zomerspelen in Londen 2012 verkondigde Beck (medeoprichter van de videogame League Of Legends en ontwikkelaar van het bedrijf Riot Games) dat e-sport nog tijdens zijn leven een Olympisch evenement zou worden. Daarnaast bestaat er ook een online petitie om e-sport bij de Olympische Spelen mee te laten doen. Als e-sporters mee willen doen aan de Olympische Spelen is het belangrijk om na te gaan hoe e-sport aan het concept sport gerelateerd kan worden.

In de discussie of e-sport wel of niet tot sport behoort gaat het om de grenzen van het concept sport. Wie bepalen eigenlijk wat sport is? In welke context en met welk doel worden de grenzen getrokken? Overschrijden we de grenzen van het concept sport als we e-sport tot sport rekenen? In deze scriptie ga ik na welke grenzen we aan het concept sport zouden moeten geven, welke grenzen er feitelijk aan het concept sport worden gegeven en hoe e-sport aan deze concepties gerelateerd kan worden. Om een antwoord te geven op deze vragen heb ik geanalyseerd welke grenzen sportfilosofen, gamedeskundigen en sportorganisaties trekken bij het gebruik van het concept sport.

Aan het begin van de scriptie bespreek ik een essentialistische manier van definiëren, waarna ik overga tot het bespreken van een operationalistische manier van definiëren. Uiteindelijk kom ik tot een tussenpositie tussen het essentialisme en het operationalisme. Ik geef mijn eigen definitie van sport die een algemene richtlijn vormt voor welke activiteiten we als sport kunnen beschouwen.

Laatst gewijzigd:25 februari 2014 11:20