Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Benedictus, R.W.J.

Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Reizen binnen grenzen van de moderniteit

Een onderzoek naar de toeristische ervaringswijze in de moderne, versnelde en gemediatiseerde cultuur

De activiteit van het reizen wordt gezien als ontspannend of geestverruimend alternatief voor ons drukke, alledaagse leven, en geldt daarmee als het domein waarbinnen we onze vrijheid als moderne actoren kunnen bevestigen. Vanuit de gedachte dat de toeristische cultuur als product van de moderniteit is aan te merken als een vanzelfsprekendheid, is in dit onderzoek inzicht geboden in dat wat ik de ‘toeristische ervaringswijze’ noem. Hierbij is niet alleen gekeken hoe deze toeristische ervaringswijze zich verhoudt tot de moderne ervaringswijze, maar is ook aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de hedendaagse ‘versnelde’ en gemediatiseerde cultuur – die het reizen zo gemakkelijk en vanzelfsprekend maakt – tegelijkertijd verantwoordelijk is voor de ervaringen die wij als toeristen hebben. Om inzicht te krijgen in deze tweeledige problematiek is gekozen voor een structuur waarbij in vier hoofdstukken de volgende overkoepelende thema’s centraal staan: de historische ontwikkeling van reizen en toerisme, mobiliteitsgroei, mediatisering en de ‘toeristische blik’.

Op basis van het onderzoek kan worden vastgesteld dat er voldoende aanwijzingen zijn dat binnen de toeristische en moderne ervaringswijze vergelijkbare mechanismes werkzaam zijn. Het idee van reizen als ontsnapping aan het alledaagse georganiseerde en gesystematiseerde bestaan lijkt dan ook te zijn achterhaald. Hoewel we onze toeristische blik ongehinderd kunnen botvieren op de fraaie bezienswaardigheden die de wereld te bieden heeft, beperkt onze ‘vrijheid’ zich uiteindelijk tot ‘grenzen van de moderniteit’. Mobiliteitsgroei en mediatisering hebben, in wisselwerking met de opkomst en ontwikkeling van het toerisme, een leefwereld gecreëerd waarin de toeristische ervaringswijze vele gezichten kent, maar doorgaans op welhaast voorgeprogrammeerde wijze tot stand komt. Dit is overigens geen reden te concluderen dat we daarom net zo goed kunnen thuisblijven. Als we in de hoedanigheid van toerist in staat zijn onszelf niet al te serieus te nemen en te erkennen dat we ons verplaatsen in een ruimte waarin onze ervaring onvermijdelijk wordt beïnvloed door verscheidene externe factoren, dan kunnen we onze toeristische ervaringswijze alsnog het karakter van het gewenste alternatief geven – en zo met volle teugen genieten van een toeristische ervaringswijze die tot stand komt in de moderne, versnelde en gemediatiseerde cultuur.

Laatst gewijzigd:06 januari 2015 17:12