Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Ris, D.

Vakgroep Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie

Voorbehouden Rechten

Normatieve uitgangspunten in discussies over copyright

De scriptie gaat over het gebruik van normatieve uitgangspunten in de discussies rond copyright. In deze discussies wordt vaak een beroep gedaan op bepaalde ethische intuïties, die uiteindelijk voortkomen uit utilitaristische, kantiaanse en lockeaanse ideeën.

Mijn onderzoeksvraag is:Welke rol spelen utilitaristische, kantiaanse en lockeaanse overwegingen in de verschillende invullingen van copyright, en welke rol moeten zij spelen?

In de scriptie kijk ik naar het gebruik van deze ethische intuïties in de geschiedenis van copyright, en in de discussies die zich nu afspelen. Ik behandel een aantal alternatieve invullingen van copyright, te weten vrije software, Creative Commons, en Open Access.

Mijn conclusie is dat het huidige copyrightsysteem een goed moreel fundament ontbeert. Een verband tussen ethiek en wet ontbreekt. Een copyrightsysteem dat gebaseerd is op ethische grondslagen moet voldoen aan een aantal minimale eisen, die ik in de scriptie formuleer.

Laatst gewijzigd:22 november 2013 14:56