Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Verwer, S.

Auteur: Sander Verwer

Afstudeerjaar: 2010

Vakgroep: Geschiedenis van de filosofie

Titel: Over Mythos en het Absolute - De rol van Mythos in de filosofie van Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

Samenvatting:

De aanleiding voor deze scriptie is het gemis van een apodictisch fundament voor het representationalisme. Deze stroming gaat ervan uit dat waarheid bestaat in de corresponderende relatie van een wereldlijk object en zijn talige representatie in het bewustzijn. De theorie wordt pas sluitend wanneer er een `tertium quid´ wordt gevonden wat de gemeenschappelijke deler is van zowel object als representatie. In mijn scriptie (10EC) laat ik zien hoe de zoektocht naar het `Absolute´ van Duitse idealisten zoals F.W.J. Schelling (1775-1854) en G.W.F. Hegel (1770-1831) vanuit epistemologisch perspectief te begrijpen valt als een zoektocht naar dit `tertium quid´ van het representationalisme. In het idealistisch systeemdenken wordt een dogmatisch onderscheid gemaakt tussen twee soorten van begrip: het begrip vanuit rationele reflectie (Logos) en het vaak als irrationeel afgedane prereflexief ervaren begrip (Mythos). In mijn scriptie probeer ik antwoorden te vinden op de vragen waarom en hoe Schelling desondanks Mythos incorporeert in zijn notie van het Absolute. In de beantwoording van deze vragen zal ik de onderhanden epistemologische problematiek schetsen door Schelling met Hegel te contrasteren en in te gaan op de `Ausdruckswahrnehmung´ van Ernst Cassirer. Vervolgens ga ik uitvoerig in op Schelling´s interpretatie van Mythologie, die hij beschreef gedurende een collegereeks aan de universiteit van Berlijn in 1842 en postuum door zijn zoon is uitgegeven als "Historische- kritische Einleitung in die Philosophie der Mythologie". Naar aanleiding van het fenomeen mythologie, waarbinnen volgens Schelling Logos en Mythos verenigd zijn, reconstrueert hij zijn notie van het Absolute. Ik beargumenteer uiteindelijk dat Schelling´s Absolute geen sluitend bewijs geeft voor het representationalisme, maar dat hij met zijn poging een belangrijke stap zet Mythos een plaats te geven in de epistemologie.

Laatst gewijzigd:01 november 2013 14:04